Praktyki

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

 Praktyki pedagogiczne – Wychowanie fizyczne


Harmonogram praktyk pedagogicznych 2018-2019

Studia pierwszego stopnia

 3 SEMESTR Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

5 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

6 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej (różnica programowa):

•     Zeszyt praktyk

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

6 SEMESTR Praktyka pedagogiczna związana z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną:

•     Zeszyt praktyk – gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki


Studia drugiego stopnia

2 SEMESTR Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza – III lub IV etap edukacji:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

2 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w gimnazjum – III etap edukacji:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Ankieta dla gimnazjalistów

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

3 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej  (IV etap edukacyjny):

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Ankieta dla szkół ponadgimnazjalnych

•     Skierowanie na praktyki

Rożnica programowa   / praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej /

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Skierowanie na praktyki

Rożnica programowa   / praktyka pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej /

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•    Skierowanie na praktyki

•     Ankieta dla szkół ponadgimnazjalnych


Praktyka zawodowa – Administracja

Cykl studiów 2016-2019

•     Regulamin praktyk zawodowych

•     Skierowanie na praktykę zawodową

•     Dziennik praktyki zawodowej

•     Sylabus praktyki zawodowej

•     Warunki zwolnienia z praktyki zawodowej

Cykl studiów 2017-2020

•     Regulamin praktyk zawodowych

•     Skierowanie na praktykę zawodową

•     Dziennik praktyki zawodowej

•     Sylabus praktyki zawodowej

•     Warunki zwolnienia z praktyki zawodowej

Cykl studiów 2018-2021

•     Regulamin praktyk zawodowych

•     Skierowanie na praktykę zawodową

•     Dziennik praktyki zawodowej

•     Sylabus praktyki zawodowej

•    Warunki zwolnienia z praktyki zawodowej