Prace dyplomowe


Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki w Pruszkowie

Przed obroną pracy dyplomowej każdy student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie WSKFiT:

       • Indeks oraz karty okresowych osiągnięć studenta

       • Karta obiegowa do pobrania w Dziekanacie WSKFiT

       • 3 egz. pracy dyplomowej w twardej oprawie

       • Płyta CD z nagraną pracą dyplomową


Materiały pomocne przy pisaniu prac dyplomowych:

Zalecenia dotyczące pisania prac dyplomowych

Strona tytułowa pracy dyplomowej – wychowanie fizyczne – licencjat

Strona tytułowa pracy dyplomowej – administracja

Strona tytułowa pracy dyplomowej – zarządzanie e-sportem

Strona tytułowa pracy dyplomowej – wychowanie fizyczne – studia magisterskie

Ustawienia marginesów


Pomoce naukowe


pobierz-pdf (1)

Mariola Pytlak

Zasady redakcji pracy dyplomowej – wersja obowiązująca

Wydawca:
Akademia Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie


Mariola Pytlakpobierz-pdf (1)

Jak (na)pisać pracę dyplomową

Wydawca:
Akademia Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie


Romuald Stupnickipobierz-pdf (1)

METODOLOGIA PRAKTYCZNA WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ I NAUK O ZDROWIU

Wydawca:
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej


pobierz-pdf (1)

Romuald Stupnicki

METODOLOGIA BADAŃ – Krótki konspekt zajęć

Wydawca:
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej


pobierz-pdf (1)

Romuald Stupnicki (2015)

Analiza i prezentacja danych ankietowych  

Wydawca: AWF Warszawa