AZS-WSKFiT

Uczelniany Klub AZS WSKFiT

Uczelniany Klub Akademickiego Związku Sportowego przy Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie został powołany w celu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz rozwijania sportu wyczynowego w środowisku akademickim.

AZS WSKFiT realizuje swoje cele przez:

  • organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki,
  • uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą,
  • współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenie kadry trenersko – instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji,
  • propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki,
  • współpracę z jednostkami uczelni zajmujących się problemami kultury fizycznej,
  • współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi,
  • utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.

AZS WSKFiT to jeden z klubów akademickich zrzeszonych i ściśle współpracujących z AZS Środowisko, który prowadzi zajęcia w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych, pozwalając rozwijać studentom swoje umiejętności sportowe.

Zawodnicy AZS WSKFiT mogą brać udział w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz Akademickich Mistrzostwach Polski.

Klubem Uczelnianym AZS WSKFiT kieruje Zarząd. Został on wybrany w dniu 28 marca 2015 r. Młody i prężnie działający zespół ludzi odmienia oblicze AZS-u w WSKFiT.

Działalność  AZS WSKFiT pozwala na ukazanie wizerunku Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej jako Uczelni o wysokim poziomie sportowym. Pokazujemy, że nasi studenci, zdobywają coraz wyższe wyniki zarówno edukacyjne jak i sportowe. Ich ambicje co do wykształcenia i przyszłej egzystencji w społeczeństwie odzwierciedlają ambicje do osiągania wysokich wyników na stadionach w całej Polsce. Dajemy przykład idei „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Aktualnie w klubie działają sekcje: pływacka, kulturystyki, lekkiej atletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej, podnoszenia ciężarów i sportów walki.

zobacz też