Wychowanie fizyczne online

Studia podyplomowe przez internet – Wychowanie Fizycznestudia podyplomowe wychowanie fizyczne

Studia trzysemestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!

Szanowni Państwo!

Proponujemy Państwu sprawdzoną i wygodną metodę studiowania przez internet.

Po ukończeniu studiów e-learningowych otrzymacie Państwo świadectwa identyczne jak absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

  • Charakterystyka

Studia kierujemy do nauczycieli szkół i przedszkoli chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Absolwent zdobywa uprawnienia w zakresie nauczania wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym. W trakcie studiów poruszane są zagadnienia z dziedziny anatomii i antropologii, fizjologii, biomechaniki, pedagogiki sportu, psychologii sportu, socjologii, teorii sportu, zabaw i gier ruchowych, metodyki wychowania fizycznego, sportów indywidualnych i zespołowych, emisji głosu, żywienia i odnowy biologicznej i wielu innych. Wszystko po to, by nauczyciel był w stanie kompetentnie oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia potrzeb swoich podopiecznych w zakresie rozwoju psychokinetycznego, i by przygotować ich do dalszej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną po zakończeniu edukacji.

  • Struktura

Studia realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze 400 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

  • Program

Przedmioty realizowanie w formie on-line: anatomia, fizjologia wysiłku sportowego, pedagogika sportu, psychologia sportu, teoria wychowania fizycznego, antropomotoryki, socjologia, biomechanika sportu, biochemia sportu, metodyka wychowania fizycznego (wykłady), podstaw treningu ogólnorozwojowego, żywienie i odnowa biologiczna, pierwsza pomoc przedmedyczna.

Przedmioty realizowanie w formie zjazdów stacjonarnych (trzy zjazdy w semestrze): gimnastyka, lekka atletyka, pływanie, teoria i metodyka sportowych gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna), zabawy i gry ruchowe, metodyka wychowania fizycznego (ćwiczenia), emisja głosu, przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Program obejmuje praktykę w wymiarze 90 godz.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej na wybrany temat.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).

Kontakt : tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia:  październik 2020 r.

Koszt studiów to 3300 złotych. Stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1150 zł (trzy raty) oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Słuchacze studiów podyplomowych WF on-line  2020/2021 – październik 2020

Organizacja studiów podyplomowych – Wychowanie Fizyczne

Rozkład zajęć studiów podyplomowych -Wychowanie Fizyczne


Wymagane dokumenty :

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – WF

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Słuchacze studiów podyplomowych WF on-line  2019/2020 – marzec 2020

Organizacja studiów podyplomowych – Wychowanie Fizyczne

Rozkład zajęć studiów podyplomowych -Wychowanie Fizyczne


Słuchacze studiów podyplomowych WF on-line  2019/2020 – październik 2019

Organizacja studiów podyplomowych – Wychowanie Fizyczne

Rozkład zajęć studiów podyplomowych -Wychowanie Fizyczne


PRAKTYKA ZAWODOWA

Program praktyki w szkole podstawowej 45 godz.

Zeszyt praktyki w szkole podstawowej 45 godz.

Program praktyki w szkole ponadpodstawowej 45 godz.

Zeszyt praktyki w szkole ponadpodstawowej 45 godz.

Sprawozdanie z praktyki – WF

Zgoda na odbycie praktyki – WF

 

Uwaga!

Słuchacze studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Kultury fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie

Rada Szkoły działając w oparciu o art. 166, ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z dnia 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 8, ust. 14 Statutu Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie określiła w Uchwale nr 12 z dnia 10 lipca 2014 roku warunki zwalniania słuchaczy studiów podyplomowych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej.

Warunki zwalniania z praktyki dotyczą wszystkich słuchaczy studiów podyplomowych od roku akademickiego 2014/2015.

•     pobierz zasady zwalniania z praktyk słuchaczy studiów podyplomowych


KURSY INSTRUKTORSKIE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSKFiT

Uwaga !!! Jeżeli aktualnie jesteś słuchaczem studiów podyplomowych WSKFiT zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe