Geografia w szkole online

Studia podyplomowe Geografia w szkole online

Studia podyplomowe geografia

Zachęcamy Państwa do podjęcia studiów podyplomowych w nowej formule edukacyjnej. Studia podyplomowe geografia w szkole online mają bez wątpienia  dwie niewątpliwe zalety. Po pierwsze podnoszą kwalifikacje zawodowe. Po drugie pozwalają zaoszczędzić czas i środki na częste dojazdy do uczelni.

Ponadto absolwenci studiów on-line otrzymują takie same świadectwa, jak absolwenci studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

E-learning daje przede wszystkim możliwość zdobycia kwalifikacji bez uciążliwych dojazdów. W wyniku stałej dostępności materiałów dydaktycznych, student decyduje kiedy i gdzie chce się uczyć.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

Charakterystyka

Studia podyplomowe geografia w szkole dedykowane są przede wszystkim nauczycielom. Pozwalają zdobyć ich uczestnikom niezbędną wiedzę, jak również kwalifikacje do nauczania geografii jako kolejnego przedmiotu we wszystkich typach szkół. Plan nauczania obejmuje m.in. przedmioty: geologia, geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia regionalna, geografia kultur, krajoznawstwo, topografia, metodyka geografii, a także 90 godzin praktyk.

Struktura

Studia podyplomowe geografia w szkole realizowanie są w trzech semestrach, w wymiarze ponad 420 godzin. Prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ze względu na realizację zajęć w formie e-learningowej, wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT – moodle.wskfit.pl.

W efekcie zdanego egzaminu studia podyplomowe Geografia w szkole kończą się otrzymaniem świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).

Kontakt: tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry

Data rozpoczęcia: listopad 2023 r.

Organizacja studiów podyplomowych z zakresu geografii w szkole (studia uruchomione w listopadzie 2023)

Plan zajęć semestru I

Plan zajęć semestru III

Koszt studiów to 2900 złotych,. Istnieje również możliwość opłat ratalnych 1000 zł opłata semestralna. Zwalniamy także Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

  • podanie do Dziekana Wydziału,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, (kopia poświadczona na miejscu)
  • deklaracja wariantu płatności
  • umowa o kształcenie,
  • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
  • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
  • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
  • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu,
  • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – geografia w szkole

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT


 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Hubala 5
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl