Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Studia podyplomowe Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna                                             

Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna skierowane są oczywiście do absolwentów wyższych uczelni. Program studiów jest ułożony w ten sposób, aby przygotować kandydatów do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. W wyniku ukończenia studiów absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 • Struktura studiów

Aby zapewnić jak najlepszą jakość kształcenia, studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna  prowadzone są w systemie niestacjonarnym w wymiarze 428 godzin realizowanych w trzech semestrach. W celu stworzenia komfortowych warunków nauki, zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

 • Program studiówStudia podyplomowe gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Dokładamy starań, aby zapewnić naszym studentom kompletne przygotowanie do prowadzenia zajęć. Z tego powodu w programie studiów przewidziane są przedmioty z zakresu: anatomii, fizjologii, pedagogiki, psychologii, biomechaniki, rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Poza tym wśród przedmiotów znalazły się: charakterystyka wad postawy ciała, metody badania i oceny postawy ciała, teoretyczne podstawy postępowania korekcyjnego, metodyka gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, gry i zabawy ruchowe w profilaktyce wad postawy, żywienie i odnowa biologiczna lub edukacja zdrowotna.

Program obejmuje również praktykę w wymiarze 90 godz.

Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna kończą się oczywiście napisaniem pracy dyplomowej na wybrany temat.

Kierownik studiów: dr Alida Piskorz

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry od października 2023 do sierpnia 2024 (zajęcia w ramach trzeciego semestru odbędą się również w ciągu dwóch tygodni wakacji)

Data rozpoczęcia : marzec 2024 r.

Organizacja studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (studia uruchomione w listopadzie 2022)

Plan zajęć semestru I 

Koszt studiów to 3300 złotych. W semestrze letnim stwarzamy także możliwość opłat ratalnych 1150 zł (trzy raty). Zwalniamy również Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • dyplom ukończenia studiów, (kopia poświadczona na miejscu)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – GKK

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


KURSY INSTRUKTORSKIE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSKFiT

Uwaga !!! Jeżeli aktualnie jesteś słuchaczem studiów podyplomowych WSKFiT zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Hubala  5
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 28  ; podyplomowe@wskfit.pl