Gimnastyka korekcyjno kompensacyjna

Studia podyplomowe – Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

 • Charakterystyka

Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 • Struktura

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w wymiarze 428 godzin realizowanych w trzech semestrach – zajęcia odbywają się średnio, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

 • Program

W programie zajęć przewidziane są przedmioty z zakresu: anatomii, fizjologii, pedagogiki, psychologii, biomechaniki, rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, charakterystyki wad postawy ciała, metody badania i oceny postawy ciała, teoretyczne podstawy postępowania korekcyjnego, metodyki gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, gier i zabaw ruchowych w profilaktyce wad postawy, żywienia i odnowy biologicznej lub edukacji zdrowotnej.

Program obejmuje praktykę w wymiarze 90 godz.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej na wybrany temat.

Kierownik studiów: dr Alida Piskorz

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry od października 2023 do sierpnia 2024 (zajęcia w ramach trzeciego semestru będą odbędą się w ciąg dwóch tygodni wakacji)

Data rozpoczęcia : listopad 2023 r.

Organizacja studiów podyplomowych z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (studia uruchomione w listopadzie 2022)

Plan zajęć semestru I 

Koszt studiów to 3300 złotych. W semestrze letnim stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1150 zł (trzy raty) oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • dyplom ukończenia studiów, (kopia poświadczona na miejscu)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – GKK

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


KURSY INSTRUKTORSKIE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSKFiT

Uwaga !!! Jeżeli aktualnie jesteś słuchaczem studiów podyplomowych WSKFiT zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Hubala  5
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 28  ; podyplomowe@wskfit.pl