KURSY

   baner_kursy

kulturystyka, fitness, pływanie, jazda konna, kolarstwo, piłka nożna, podnoszenie ciężarów, trener personalny


oksport

– zrób kurs w przystępnej cenie

– zapisz się na kursy intensywne

– ostatnie kursy przed wprowadzeniem

„Sektorowej ramy kwalifikacji dla sportu”

Uwaga !!! „Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji”

Rama w sporcie porządkuje kwalifikacje kadr sportowych, poświadczane dyplomami i certyfikatami: trenerów, instruktorów, animatorów i innych prowadzących zajęcia sportowe dla wszystkich oraz treningi wyczynowe. Wdrażana SRKS jest bowiem branżową interpretacją Polskiej Ramy Kwalifikacji, która na ośmiu poziomach systematyzuje wszystkie istniejące kwalifikacje. (czytaj dalej…)

Ustawa o „Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”                                                      pdf1


KURSY INSTRUKTORSKIE

INFORMACJE OGÓLNE  – Kurs Instruktora Sportu WSKFIT:

1. Kurs obejmuje 210 godzin zajęć programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu, składa się z bloków: zawiera 100 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w formie on-line80 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym.

2.  Część ogólna (teoretyczna) Kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej.

3.  Kursanci, którzy ukończyli studia w WSKFiT na kierunku  Wychowanie Fizyczne, lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu.

4.  Wymogi dla kandydatów na Instruktor Sportu WSKFiT to: pełnoletniość, wykształcenie średnie;

kurs instruktora KULTURYSTYKI – 850 zł (część specjalistyczna) + 250 zł (część ogólna)

edycja od 09.09.2019 – weekendowy


kurs instruktora Tańca Sportowego – 850 zł + 250 zł  Zajęcia online z części specjalistycznej rozpoczną się 05.04.2020 o godz. 11.00.

kurs instruktora Tańca Dziecięcego – 600 zł + 250 zł  Zajęcia online z części specjalistycznej rozpoczną się 05.04.2020 o godz. 11.00.


KURSY TRENERSKIE

INFORMACJE OGÓLNE  – Kurs Trenera Sportu WSKFIT:

1.     Kurs obejmuje 250 godzin programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu co najmniej II Klasy lub certyfikowanego trenera WSKFiT i zawiera 100 godzin zajęć w zakresie podstaw teoretycznych150 godzin dyscypliny kierunkowej oraz  praktyki trenerskiej w klubie sportowym

2.     Wymogi które należy spełnić żeby ukończyć Kurs Trenera Sportu WSKFiT to: wykształcenie maturalne, co najmniej roczny udokumentowany instruktorski staż zawodowy lub staż zawodniczy, złożenie wraz z dokumentacją pisemnego oświadczenia o niekaralności

Trener Sportu WSKFiT jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej we wszystkich obszarach sportu wyczynowego nie wymagającej licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego.

kurs TRENERA KULTURYSTYKI – 1000 zł + 250 zł edycja od 16.09.2017 – weekendowy


KURSY PŁYWANIA – ORGANIZOWANE

PRZY WSPÓŁPRACY Z PŁYWALNIĄ „KAPRY”

Wszystkich chętnych pragnących pogłębić i ugruntować swoją wiedzę w zakresie pływania, zapraszamy na zorganizowane przy współpracy z pływalnią „Kapry” kursy na stopnie:

kurs instruktora PŁYWANIA – 850 zł (część specjalistyczna) + 250 zł (część ogólna)

edycja w dniach  19-26.10.2019r. – intensywny 1 tydzień rozpoczęcie zajęć 19.10.2019r. godz.11:30 – Pływalnia „KAPRY”

kurs TRENERA PŁYWANIA – 1950 zł + 250 zł informacje – uruchomiony – indywidualnie

W trakcie szkolenia odbędą się zajęcia z części ogólnej, specjalistycznej oraz warsztaty praktyczne.

Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 100 godzin lekcyjnych. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.


KURSY JAZDY KONNEJ / JEŹDZIECTWA – ORGANIZOWANE

PRZY WSPÓŁPRACY Z PaTaTaj

Wszystkich chętnych pragnących pogłębić i ugruntować swoją wiedzę w zakresie jeździectwa i jazdy konnej, zapraszamy na zorganizowane przy współpracy z PaTaTaj kursy na stopnie:

kurs TRENERA II KLASY JEŹDZIECTWO – 3500 zł edycja od 07.06.2016 informacje – weekendowy

kurs TRENERA I KLASY JEŹDZIECTWO – 3000 zł edycja od 07.06.2016 informacje – weekendowy

kurs instruktora sportu Jazda konna – 2500 zł

I edycja 19-21.06.2017 / II edycja 25-29.09.2017 / III edycja 09-13.10.2017

Kurs instruktora rekreacji ze specjalnością Jazda konna – 1850 zł

I edycja 20-24.03.2017 / II edycja 27-31.06.2017

W trakcie szkolenia odbędą się zajęcia z części ogólnej, specjalistycznej oraz warsztaty praktyczne.

Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 100 godzin lekcyjnych. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.


KURSY SPORTU ŻUŻLOWEGO – ORGANIZOWANELogo_PZM

PRZY WSPÓŁPRACY Z PZM

Wszystkich chętnych pragnących pogłębić i ugruntować swoją wiedzę w zakresie sportu żużlowego, zapraszamy na zorganizowane przy współpracy z PZM kursy na stopnie:

kurs INSTRUKTORA SPORTU ŻUŻLOWEGO – 1400 zł edycja  – weekendowa

kurs TRENERA SPORTU ŻUŻLOWEGO – 2500 zł edycja  – weekendowa

W trakcie szkolenia odbędą się zajęcia z części ogólnej, specjalistycznej oraz warsztaty praktyczne.

Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 100 godzin lekcyjnych. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

KOMUNIKAT 1 Informacje na temat rekrutacji na kurs trenera sportu żużlowego—>>

KOMUNIKAT 1 Informacje na temat rekrutacji na kurs instruktora sportu żużlowego—>>

Wszystkie formalności powinny być dopełnione do 13.02.2018r.


PZPC_logo

KURSY PODNOSZENIA CIĘŻARÓW – ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z PZPC

Wszystkich chętnych pragnących pogłębić i ugruntować swoją wiedzę w zakresie sportu ciężarowego, zapraszamy na zorganizowane wspólnie z PZPC kursy na stopnie:

kurs instruktora Podnoszenia ciężarów – 850 zł (część specjalistyczna) + 250 zł (część ogólna) edycja w dniach: od 03.03 do 25.03.2018 – weekendowy ( 03.04.03/10-11.03/17-18.03/24-25.03.2018) – informacje

kurs TRENERA II KLASY Podnoszenia ciężarów – 1950 zł + 250 zł w dniach: od 03.03 do 25.03.2018 – weekendowy

kurs TRENERA I KLASY Podnoszenia ciężarów – 2500 zł + 250 zł w dniach: od 03.03 do 25.03.2018 – weekendowy

Zajęcia prowadzić będą wysoce wykwalifikowani pracownicy naukowi oraz trenerzy zaakceptowani przez PZPC.

W trakcie szkolenia odbędą się zajęcia z części ogólnej, specjalistycznej oraz warsztaty praktyczne.


pzkolKURSY KOLARSTWA – ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z P.Z.Kol. 

Decyzją Zarządu P. Z. Kol. od października 2019 r. dla wszystkich chętnych pragnących pogłębić i ugruntować swoją wiedzę w zakresie kolarstwa szosowego, torowego, m t b oraz b m x zostały zorganizowane wspólnie z WSKFiT kursy na stopnie:

kurs INSTRUKTORA KOLARSTWA – 1400 zł edycja  – weekendowa

kurs TRENERA II KLASY KOLARSTWA – 2100 zł edycja  – weekendowa

kurs TRENERA I KLASY KOLARSTWA – 2500 zł edycja  – weekendowa

kurs TRENERA KLASY MISTRZOWSKIEJ KOLARSTWA – 3000 zł edycja  – weekendowa

Zajęcia prowadzić będą wysoce wykwalifikowani pracownicy naukowi oraz trenerzy kolarstwa zaakceptowani przez P.Z.Kol.

W trakcie szkolenia odbędą się zajęcia z części ogólnej, specjalistycznej oraz warsztaty praktyczne.

KOMUNIKAT 1 Informacje na temat zjazdów —>>

Całość zakończy się przejściem procesu walidacji; warunki w załączniku – ,,PROCES WALIDACJI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLENIOWE W P.Z.Kol.”- przed Centralną Komisję Egzaminacyjno-Kwalifikacyjną powołaną przez P.Z.Kol.

Podstawowe warunki zakwalifikowania się na szkolenie wymienione są w załączniku – ,,ŚCIEŻKA AWANSU ZAWODOWEGO TRENERÓW”.

Kurs zakończy się wydaniem odpowiednio dyplomu lub legitymacji przez Polski Związek Kolarski wspólnie z W S K F i T oraz Certyfikatu ,,Trener kolarstwa Polskiego Związku Kolarskiego”

Rekrutacja: Wydział Zamiejscowy W S K F i T w Lubiczu, 87 – 162 Lubicz, ul. Piaskowa 23

Zbigniew Barcikowski tel. +48 606 249 120 lub elektronicznie: z.barcikowski@lubicz.pl

– niezbędny wymóg to ukończone 18 lat oraz stosowne wykształcenie (minimum średnie)

– ksero kopię dowodu osobistego

– wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na kurs ( również koniecznie w formie elektronicznej na adres: z.barcikowski@lubicz.pl).

– kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

– kserokopię legitymacji potwierdzające uprawnienia szkoleniowe

Wniosek na kurs

Wniosek na kurs PDF


KURSY INSTRUKTORSKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WSKFiT

Uwaga !!! Jeżeli aktualnie jesteś studentem WSKFiT zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, samoobrona, fitness, kulturystyka oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.

Jeśli chcesz otrzymać legitymację instruktorską przed ukończeniem studiów to musisz spełnić powyższe warunki oraz:

  • opłacić 250 zł za uzyskanie dostępu do części ogólnej na Platformie edukacyjnej WSKFiT
  • zaliczyć część ogólną kursu w formie on-line

KURSY INSTRUKTORSKIE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSKFiT

Uwaga !!! Jeżeli aktualnie jesteś słuchaczem studiów podyplomowych WSKFiT zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.


Platforma edukacyjna Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki :  moodle.wskfit.pl


Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)  /  (.doc)