Praktyki i staże zagraniczne

erazmus4

Program Erasmus+ Praktyki umożliwia wyjazd na praktykę studencką do zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i innych instytucji (jednostki administracji państwowej, szkoły, biblioteki, szpitale, itp.). Praktyki odbywają się w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w państwach kandydujących do Unii Europejskiej.

Oferta praktyki zagranicznej w Programie Erasmus jest skierowana w pierwszej kolejności do tych studentów, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zgodnie z obranym kierunkiem studiów oraz poznać specyfikę pracy w przyszłym zawodzie. Studenci-uczestnicy mogą w ramach praktyki zagranicznej odbyć obowiązkowe praktyki studenckie – przy częściowym pokryciu kosztów wyjazdu i pobytu za granicą z funduszy Programu. Podstawowym warunkiem udziału w programie praktyk zagranicznych Erasmus są pozytywne wyniki nauczania, dobra znajomość języka obcego, samodzielność i odpowiedzialność.


Zachęcamy studentów do aktywnego poszukiwania ofert staży i praktyk zagranicznych.

Rekomendowane serwisy: