Książki on-line


Lista książek zagranicznych dostępnych bezpłatnie wychowanie fizyczne – katalog od A do Z >>>


Lista książek zagranicznych dostępnych bezpłatnie administracja – katalog od A do Z >>>


Lista książek zagranicznych dostępnych bezpłatnie zarządzanie – katalog od A do Z >>>


konline Katalog online książek i czasopism dostępnych w bibliotece WSKFiT

informacje o systemie >>>


Biblioteki cyfrowe


Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Naukowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Na chwilę obecną jest udostępnionych około 2 mln dokumentów.

Z cyfrowej wypożyczalni można korzystać tylko z terminala znajdującego się w Bibliotece WSKFiT.


System udostępniania naukowych baz danych przez internet, prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. Zawiera pełne teksty czasopism największych międzynarodowych wydawców.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece WSKFiT.


Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.


Lexoteka to zbiór ponad 100 prawniczych podręczników akademickich online z możliwością szybkiego przeszukiwania treści. To także zbiór przepisów prawnych, orzecznictwa oraz interaktywnych procedur. Jest to uzupełnienie do modułów LEXMonografie i LEXCzasopisma.

  • 1 dostęp otrzymuje 1 osoba na 3 dni kalendarzowe (72 godziny)
  • po upłynięciu określonego czasu – dostęp przechodzi na następną osobę zadeklarowaną w kolejce
  • można zapisać się w kolejkę na następny okres dostępu
  • Instrukcja

Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych Nukat – Zbiory polskich bibliotek naukowych przeszukiwane jako scalony katalog biblioteczny.


Google Scholar Bibliografia światowego piśmiennictwa naukowego uwzgledniająca cytowania i podająca linki do tych pełnych tekstów, które występują w otwartym Internecie. Uwaga: kryteria naukowości są nieprecyzyjne, a dane utworów podawane często z wieloma brakami.


Bibliografia światowego piśmiennictwa z zakresu nauk medycznych i nauk o życiu z możliwością  przejścia do  pełnego tekstu, jeśli jest on opublikowany w otwartym Internecie lub w czasopiśmie prenumerowanym przez daną instytucję.


Polskie bazy danych


Federacji Bibliotek Cyfrowych– Wszystkie biblioteki cyfrowe zrzeszone w Polsce. serwis internetowy, który gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.

PBN Polska Bibliografia Naukowa – Baza gromadzi informacje o dorobku polskich naukowców i polskich jednostek naukowych. Zawiera punktację ministerialną czasopism oraz podstawowe informacje przydatne do ewaluacji czasopism i dorobku naukowego.


Zagraniczne bazy danych

DOAB– Directory of Open Access Books – baza, która oferuje dostęp do pełnotekstowych wersji książek, udostępnionych na zasadzie Open Access z takich dziedzin jak: sport, rehabilitacja, medycyna, biologia, ekonomia.

Free Medical Books – książki medyczne dostępne bezpłatnie on-line.

CEJSH -The Central European Journal of Social Sciences and Humanities– Baza danych publikująca angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.

InTech – Zawiera prawie 5 000 książek z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych i humanistycznych.

Europeana – Jedna z największych kolekcji e-książek oraz innych cyfrowych materiałów pochodzących zeuropejskich bibliotek, muzeów, archiwów i innych.

Project Gutenberg– Bezpłatny serwis oferujący zbiór e-booków nieobjętych prawami autorskimi, a także materiałów, których autorzy wyrazili zgodę na publikację.

Bookboon.com– Darmowa strona internetowa z książkami PDF. Użytkownicy mogą pobrać ponad 50 milionów plików PDF. Obecnie jest to największa na świecie internetowa firma wydawnicza książek elektronicznych, która skupia się na krótkich i praktycznych książkach, informatyce, biznesie i książkach do inżynierii itp.

Ebookpoint – Darmowe ebooki i audiobooki poruszają najróżniejsze tematy od literatury po publikacje specjalistyczne.