Biblioteka


Biblioteka WSKFiT czynna jest w dniach:

Środa-Piątek     9.00- 14.00
Sobota               9.00- 14.00

Dostępność literatury można sprawdzić w katalogu online

Kontakt e-mailowy: biblioteka@wskfit.pl


Biblioteka WSKFiT jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych.

Księgozbiór Biblioteki WSKFiT ma charakter specjalistyczny. Tematyka gromadzonego księgozbioru jest zgodna z profilem Uczelni. Biblioteka gromadzi zbiory ( książki, czasopisma, zbiory specjalne ) z następujących dziedzin: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, antropologia, biologia, fizjologia, wychowanie zdrowotne, medycyna sportu, odnowa biologiczna oraz prawa i administracji.

Do pracy w Bibliotece WSKFiT wykorzystywany jest program MOL Optivim firmy VULCAN służący do katalogowania zbiorów i obsługi czytelników.

 


konline Katalog online książek i czasopism dostępnych w bibliotece WSKFiT


Katalog dla Czytelników

Katalog to rodzaj spisu książek, czasopism i innych materiałów w zbiorach Biblioteki. Katalogu używamy, aby się zorientować, co Biblioteka oferuje, a także aby uzyskać do tego dostęp (znaleźć na półce, wypożyczyć, prolongować itp.). Niniejsze wprowadzenie  nie jest pełną instrukcją korzystania z katalogu.

„Przeglądaj katalog”

Wybierasz pozycje z alfabetycznej listy, którą podsuwa Ci system. Najpierw jednak musisz zdecydować się na jedną z opcji:

  • Autor (obejmuje także nazwiska redaktorów naukowych)
  • Tytuł
  • Seria (tytuł serii)
  • Hasło przedmiotowe, czyli temat książki („o czym?”)
  • Klasyfikacja (alfanumeryczny symbol klasyfikacji będący także sygnaturą,
    czyli znakiem miejsca ustawienia książki na półce)

 „Wyszukaj”

Możesz wprowadzać do okna dialogowego słowa kojarzące Ci się z poszukiwaną książką, czasopismem itp. Masz tu wybór określenia, czego konkretnie szukasz (wybierając indeks według kryteriów jak w przeglądaniu katalogu) lub zrezygnować z tej czynności (wszystkie indeksy). Kiedy zaczniesz pisać, system udostępni Ci podpowiedzi. Jeśli jesteś pewna/pewien, że pamiętasz, jak poszukiwana fraza się zaczynała (nazwisko autora, początek tytułu itp.), wpisz ją w oknie dialogowym lub zaakceptuj podpowiedź. Jeśli nie pamiętasz, zaznacz „Dowolny fragment pola”. Na przykład chodzi ci o znaną autorkę prac z zakresu dermatologii, ale nie pamiętasz jej nazwiska. Wydaje ci się jednak, że miała na imię Stefania i wpisujesz to imię. System zaproponuje ci wówczas niezawodnie wszystkie książki profesor Stefanii Jabłońskiej, choć także inne, nieproszone Stefanie, a nawet autora nazwiskiem Stefaniak itp.

Droga do książki

Jako ostateczny wynik zarówno Przeglądania, jak i Wyszukiwania otrzymujesz opis (dane), który zasadniczo nie zawiera pełnego tekstu do lektury na ekranie. Ten pełny tekst znajdziesz w książce drukowanej, która stoi na półce pod swoją sygnaturą, lub w książce elektronicznej, do której katalog poda Ci link. Opis widniejący w katalogu ma umożliwić sprawdzenie, czy właśnie o tę książkę Ci chodziło, oraz dotarcie do zawartego w niej tekstu.

Sygnatury mogłaś/mogłeś szukać wprost (jako Klasyfikacji). W opisie wyszukanej książki znajdziesz ją obok oznaczenia UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna), ale ta nazwa została zastosowana w używanym przez nas programie komputerowym i nie można jej zmienić. Zaś nasze Hasła przedmiotowe to słowa kluczowe – najważniejsze terminy używane w tekście książki, z wyjątkiem terminów użytych już w tytule (według których także możesz wyszukiwać).