Wychowanie fizyczne

Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne

Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne

Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, posiadających przygotowanie pedagogiczne, czyli do nauczycieli. Słuchaczami mogą być także absolwenci uczelni wyższych nieposiadający przygotowania pedagogicznego. W tym przypadku do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie nauczania wychowania fizycznego muszą uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne (patrz nasza oferta studiów podyplomowych). Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne przygotowują do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII i szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 • Struktura studiów
Aby zapewnić optymalną jakość kształcenia, studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne prowadzone są w systemie niestacjonarnym w wymiarze 400 godzin realizowanych w trzech semestrach. Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie, zarówno w soboty, jak i niedziele. W celu ułatwienia nauki wykorzystujemy techniki kształcenia na odległość.
 • Program studiów

W programie studiów podyplomowych Wychowanie Fizyczne przewidziane są przedmioty z zakresu: anatomii, fizjologii człowieka, pedagogiki, psychologii, teorii wychowania fizycznego, antropomotoryki, jak również biomechaniki oraz historii kultury fizycznej. Pozostałe przedmioty to ponadto: metodyka wychowania fizycznego, gimnastyka, lekka atletyka, teoria i metodyka sport. gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka), zabawy i gry ruchowe, podstawy treningu ogólnorozwojowego, żywienie i odnowa biologiczna lub edukacja zdrowotna.

Program studiów obejmuje także praktykę w wymiarze 90 godz.

Kierownik studiów: dr Aida Piskorz

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry od października 2023 do sierpnia 2024 (zajęcia w ramach trzeciego semestru będą odbędą się również w ciągu dwóch tygodni wakacji)

Data rozpoczęcia: marzec 2024 r.

Plany zajęć studiów podyplomowych Wychowanie Fizyczne (studia uruchomione w listopadzie 2023)

I semestr

II semestr

III semestr

Koszt studiów to 3300 złotych. W semestrze letnim stwarzamy również możliwość opłat ratalnych 1150 zł (trzy raty). Zwalniamy także Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • dyplom ukończenia studiów, (kopia poświadczona na miejscu)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


KURSY INSTRUKTORSKIE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSKFiT

Uwaga !!! Jeśli aktualnie jesteś słuchaczem studiów podyplomowych WSKFiT zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Hubala 5
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 28  ; podyplomowe@wskfit.pl


W naszej Uczelni prowadzimy również inne studia podyplomowe dla nauczycieli oraz studia podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjna.