Wychowanie fizyczne

Studia podyplomowe – Wychowanie Fizyczne

 • Charakterystyka

Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie pedagogiczne – nauczyciele. Słuchaczami mogą być także absolwenci uczelni wyższych nieposiadający przygotowania pedagogicznego. Wówczas do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie nauczania wychowania fizycznego muszą uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne (patrz nasza oferta studiów podyplomowych). Studia przygotowują do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII i szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 • Struktura

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w wymiarze 400 godzin realizowanych w trzech semestrach – zajęcia odbywają się średnio, co dwa tygodnie w soboty i niedziele z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

 • Program

W programie zajęć przewidziane są przedmioty z zakresu: anatomii, fizjologii człowieka, pedagogiki, psychologii, teorii wychowania fizycznego, antropomotoryki, biomechaniki, historii kultury fizycznej, metodyki wychowania fizycznego, gimnastyki, lekkiej atletyki, teorii i metodyki sport. gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka), zabaw i gier ruchowych, podstaw treningu ogólnorozwojowego, żywienia i odnowy biologicznej lub edukacji zdrowotnej.

Program obejmuje praktykę w wymiarze 90 godz.

Kierownik studiów: dr Aida Piskorz

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry od października 2023 do sierpnia 2024 (zajęcia w ramach trzeciego semestru będą odbędą się w ciąg dwóch tygodni wakacji)

Data rozpoczęcia: listopad 2023 r.

Organizacja studiów podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego (studia uruchomione w listopadzie 2023)

Plan zajęć semestru I

Plan zajęć semestru II

Plan zajęć semestru III

Koszt studiów to 3300 złotych. W semestrze letnim stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1150 zł (trzy raty) oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • dyplom ukończenia studiów, (kopia poświadczona na miejscu)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – WF

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


KURSY INSTRUKTORSKIE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSKFiT

Uwaga !!! Jeżeli aktualnie jesteś słuchaczem studiów podyplomowych WSKFiT zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Hubala 5
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 28  ; podyplomowe@wskfit.pl


W naszej Uczelni prowadzimy również inne studia podyplomowe dla nauczycieli oraz studia podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjna.