studia podyplomowe

Studia podyplomowe – rekrutacja

Zastanawiasz się nad zmianą swojego profilu zawodowego? Chcesz podnieść kwalifikacje w wybranej dziedzinie lub całkiem się przebranżowić? Trwająca właśnie rekrutacja na studia podyplomowe stwarza taką możliwość!

Do wyboru masz co najmniej kilka interesujących kierunków, na których zajęcia odbywają się w wygodnej formie niestacjonarnej. Weekendowe zjazdy teraz są w dodatku w formie online, co jeszcze bardziej zwiększa ich atrakcyjność. Masz dużą swobodę w zakresie studiowania i poświęcasz jedynie minimalną ilość czasu, bo nie musisz już tracić go na dojazdy na uczelnię. Uczysz się jak chcesz i gdzie chcesz, dlatego to świetna opcja dla osób dorosłych, mających rodziny, pracę i mieszkających w pewnej odległości od Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie. Do udziału w procesie rekrutacji zapraszamy nie tylko osoby z województwa mazowieckiego, ale też z całej Polski.

Jak przebiega proces rekrutacji?

Proces rekrutacji na wybranym kierunku studiów odbywa się online, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Należy dołączyć do niego wymagane dokumenty oraz załączniku, tym kopię dokumentu tożsamości, oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku, zdjęcia i potwierdzenia wniesienia opłaty za studia podyplomowe. Rekrutacja na każdym wydziale może przebiegać nieco inaczej, dlatego zapoznaj się z regulacjami dla poszczególnych kierunków kształcenia.

Studia podyplomowe on-line:

studia podyplomowe wychowanie fizyczne wskfit_zarzadzanie_oswiata studia podyplomowe biologia w szkole wskfit_geografia

studia podyplomowe edb on-line Drukowanie Drukowanie 


Studia podyplomowe:

Wychowanie fizyczne

Gimnastyka korekcyjno kompensacyjna


Finansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych – informacje → 

Bon szkoleniowy – informacje→


KURSY INSTRUKTORSKIE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSKFiT

Uwaga !!! Jeżeli aktualnie jesteś słuchaczem studiów podyplomowych WSKFiT zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.