Czasopisma on-line

Lista czasopism zagranicznych dostępnych bezpłatnie – katalog administracja: A – Z

Lista czasopism zagranicznych dostępnych bezpłatnie – katalog wychowanie fizyczne: A – Z


Legenda:

Pełny dostęp pełny dostęp do materiałów
Ograniczony dostęp dostęp ograniczony (wersje pełnotekstowe/abstrakty)


Pełny dostęp Acta Biochimica Polonica
Pełny dostęp Acta Neurobiologiae Experimentalis
Pełny dostęp Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
Ograniczony dostęp Advances in Clinical and Experimental Medicine
Pełny dostęp Archives of Budo
Pełny dostęp Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka
Pełny dostęp BikeAction
Pełny dostęp Człowiek i Ruch/Human Movement
Pełny dostęp Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin
Ograniczony dostęp Developmental Medicine & Child Neurology
Pełny dostęp Fizjoterapia
Pełny dostęp Forum Akademickie
Pełny dostęp Gazeta Lekarska
Pełny dostęp Internetowy System Aktów Prawnych
Pełny dostęp Journal of Human Kinetics
Pełny dostęp Kosmos
Pełny dostęp Lider
Pełny dostęp Medical and Biological Sciences
Pełny dostęp Medical Science Monitor
Pełny dostęp Medicina Sportiva
Pełny dostęp Medicina Sportiva Practica
Pełny dostęp Physical Culture and Sport
Pełny dostęp Physical Therapy
Pełny dostęp Polish Journal of Ecology
Ograniczony dostęp Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Pełny dostęp Przegląd Antropologiczny
Pełny dostęp Przegląd Sportowy (lata 1921-1939, 1945-1959)
Pełny dostęp Sprawy Nauki
Pełny dostęp Studies in Physical Culture and Tourism
Pełny dostęp Wychowanie Fizyczne i Sport


Zobacz też

Wirtualna biblioteka nauki – Arianta


Polskie bazy danych

Bibliografia zawartości czasopism AWF we Wrocławiu — tematyka: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, medycyna, biomechanika, fizjologia, rehabilitacja, fizjoterapia, higiena, promocja zdrowia, psychologia, pedagogika, socjologia, nauki ekonomiczne. Zakres chronologiczny: od 1991 r.

Bibliografia zawartości czasopism „Sport” AWF w Poznaniu — tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja. Zakres chronologiczny: od 1990 r.

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw AWF w Warszawie — tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sprawność fizyczna, trening, nauczanie. Zakres chronologiczny: od 1985 r.

Bibliografia artykułów z czasopism polskich Biblioteki Narodowej — baza rejestruje materiały z wydawnictw ciągłych, głównie czasopism, które wpływały lub nadal wpływają do Biblioteki Narodowej jako egzemplarz obowiązkowy.


Zagraniczne bazy danych

Directory of Open Access Journals — baza czasopism naukowych z bezpłatnym dostępem

Free Medical Journals — baza bezpłatnych medycznych czasopism elektronicznych

Anthropological Index Online — bibliograficzna baza biblioteki antropologicznej British Museum w Londynie

Electronic Journal Library German Sport University Cologne (Zentralbibliothek der Sportwissenschaften Köln)

PubMed — serwis National Library Medicine of USA i National Institutes of Health USA. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, medycyny, pielęgniarstwa, systemu opieki zdrowotnej, stomatologii, weterynarii. Pokrywa się z zasobami bazy MEDLINE

EBSCO Influenza — portal EBSCO Influenza poświęcony pandemii grypy H1N1, udostępniający najistotniejsze informacje dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, zebrane w ponad 50 tematów. Informacje publikowane są również w języku polskim