Władze Uczelni


Jego Magnificencja Rektor – dr Marek Pawłowski

 – powołany na tę funkcję od 1 września 2022 roku.

Dr Marek Pawłowski od 1994 roku nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów, autor publikacji z nauk o zarządzaniu i jakości oraz pedagogiki, uczestnik konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. 

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec oraz wielbiciel piłki nożnej i muzyki.

Działalność dydaktyczna i naukowa

  • Realizowanie przedmiotów dla Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (1994-2019), Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (1995-2021) oraz Europejskiej Uczelni w Warszawie (2015-2022) w Dziedzinie nauk – Nauki społeczne i Dyscyplinie nauk – Pedagogika, Nauki o zarządzaniu i jakości na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, psychologia, administracja, informatyka oraz zarządzanie.
  • Wypromowanie od 2003 roku łącznie około 600 dyplomantów (licencjatów i magistrów) dla Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2003-2015), Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (2009-2021) oraz Europejskiej Uczelni w Warszawie (2016-2022).
  • Członek Towarzystwa Nauk Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) – Oddział Warszawski od 2007 roku i Towarzystwa NaukowegoEducare od 2014 roku.

Działalność zawodowa i organizacyjna

  • Pełnomocnik Rektora ds. Toku Studiów / Kierownik Działu Nauczania – stworzenie, wdrożenie, realizacja autorskiego projektu planowania i organizacji zajęć dydaktycznych, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 1995 – 2012.
  • Kierownik specjalności Zarządzanie w oświacie (studia niestacjonarne drugiego stopnia – kierunek pedagogika), Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 2006 – 2014;
  • Przewodniczący Komisji Senackiej ds. Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, 2015 – 2019.
  • Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, 2020 – 2021.

Ważniejsze odznaczenia i nagrody:

  • Odznaczony BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego na wniosek Akademii Pedagogiki Specjalnej (Postanowienie z dnia 18 września 2001 roku).
  • Nagroda rektorska indywidualna III stopnia Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Prof. Adama Frączka za współautorstwo książek: Grażyna Ancyparowicz, Marek Pawłowski, Bezpieczeństwo socjalne cz. II Przedsiębiorcy i menedżerowie oraz Bezpieczeństwo socjalne cz. III Praca jako źródło utrzymania, maj 2005 rok.
  • Odznaczony MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ przez Ministra Edukacji Narodowej Annę Zalewską na wniosek Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (Postanowienie z dnia 24 lipca 2017 roku).

 Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia – dr Aida Piskorz


 Dziekan Wydziału Administracji – mgr Mariusz Baecker


Nauczyciele  badawczo – dydaktyczni

mgr Adamski Piotr

mgr Babecka Klaudia

mgr Bała Grzegorz

mgr Barański Piotr

mgr Barcikowska Małgorzata

mgr Barcikowski Zbigniew

dr Błaut Robert

dr Chełmecki Jerzy

mgr Czerniak-Czyżniak Marta

dr Dawidowska Małgorzata

mgr Dąbrowski Rafał

mgr Dmoch – Holody Agata

mgr Dobrolubow Piotr

mgr Dubicka Agnieszka

mgr Elżanowski Jacek

mgr Filipiuk Tomasz

mgr Fronczek Bożena

dr Geszprych Marek

dr hab. Gołębiowska Anna

dr hab. Górska-Zabielska Maria

mgr Gutmański Robert

dr hab. Hellich Ewa

dr Hrycyna Mariusz

dr hab. Izdebski Witold

mgr Janaszek Jakub

mgr Janiszek Wioleta

mgr Jasińska Agata

mgr Jasiński Jakub

mgr Kałużyńska Karolina

mgr Karczewska Urszula

dr hab. Kęska Anna

mgr Klimaszewska Katarzyna

mgr Kolenderska Angelika

dr Koperska Natalia

dr Kostyra Agnieszka

mgr Krawczyński Tomasz

mgr Kubiak Szymon

mgr Kucharska Małgorzata

mgr Kulak Katarzyna

dr Kuliś Szymon

dr Kurzak Marzena

mgr Kuster Magdalena

mgr Kuźniak Zuzanna

mgr Landowski Michał

mgr Lengiewicz Magdalena

mgr Łagowski Grzegorz

dr hab. Łobejko Stanisław

mgr Marchewka Mateusz

dr Markowski Jacek

mgr Mielniczuk Marcin

mgr Mielniczuk_ Agata

dr Milde Katarzyna

mgr Napiórkowski Piotr

mgr Nowaczyk Mirosław

mgr Okurowski Andrzej

dr Ołdak – Jaczyńska Katarzyna

dr Ostrowska Elżbieta

mgr Paczkowska Maria

mgr Paluch Jakub

mgr Paluchowski Marian

dr Pawłowska Agata

dr Pawłowska_ Agata

dr Pawłowski Marek

dr Pec Katarzyna

dr Perdion Waldemar

dr Piątkowski Artur

mgr Pieczyński Marcin

mgr Pietrzyk Anetta

mgr Pintara Marcin

dr Piskorz Aida

dr Płoskonka Przemysław

mgr Potulska Anna

mgr Proczek Agnieszka

dr Pytlak Mariola

dr Regini Romuald

mgr Rogulski Rafał

mgr Rupniewska Daria

mgr Schabowski Jakub

dr Sidz Leszek

mgr Skrobot Andżelika

mgr Słotwińska-Rosłanowska Ewelina

mgr Stanisławski Michał

mgr Starczewska Monika

dr Stokowski Franciszek

mgr Strzelczyk Arkadiusz

dr Strzelecki Daniel

mgr Szczypski Andrzej

dr Szkup Roman

mgr Świech Marcin

mgr Tyc Zbigniew

mgr Tymińska Agnieszka

mgr Vukić Filip

mgr Walenta-Uda Monika

mgr Waleszczyk Piotr

dr Walkowiak Jerzy

mgr Wawryk Dawid

mgr Wierzbowski Janusz

mgr Włoczkowska Małgorzata

mgr Woźniak Jacek

dr Wrona Marcin

mgr Zwierzchowski Adam