Wzory podań

Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki

podanie o skreślenie z listy studentów

podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego

podanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach

podanie o zmianę kierunku studiów

podanie o zmianę trybu studiów

podanie o przyznanie IOS

podanie o odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów

podanie do Pani Dziekan

podanie do Pani Kanclerz


Wydział Administracji

podanie o skreślenie z listy studentów

podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego

podanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach

podanie o przyznanie IOS

podanie o odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów

podanie do Pani Dziekan

podanie do Pani Kanclerz