Rozkład Zajęć

Wychowanie Fizyczne


Szanowni Studenci i Słuchacze,koronawirus4

W trosce o Wasz spokój i poczucie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni w tym trudnym dla Nas czasie. Jak Państwo wiecie w okresie od 12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały zawieszone zajęcia na terenie Uczelni. Być może okres ten ulegnie wydłużeniu.

Biorąc powyższe pod uwagę Uczelnia stanęła przed zadaniem umożliwienia Państwu dalszego kształcenia w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metody e-lerningowych.

Na bieżąco, zgodnie z wcześniej ustalonym planem zajęć, wykładowcy będą umieszczać dla Państwa na platformie moodle niezbędne materiały w celu realizacji poszczególnych przedmiotów w ramach semestru letniego.

W przypadku przedłużającego się zagrożenia epidemiologicznego umożliwimy Państwu udział w sesji egzaminacyjnej w formie online.

Instrukcja do logowania:
http://www.wskfit.pl/PDF/ogloszenia/Moodle_instrukcja_dostępu.pdf

Od zjazdu 25-26 kwietnia 2020r. rozpoczynamy prowadzenie zajęć w kontakcie z wykładowcami w czasie rzeczywistym na platformie Moodle. W tym celu zostały uruchomione zajęcia on-line w formie wideokonferencji. Dostęp do zajęć znajduje się na platformie Moodle (niebieski przycisk – aplikacja BigBlueButton) przy poszczególnych zajęciach zjazdu.

Czas trwania zajęć dostosowujemy na bieżąco do potrzeb formuły on-line.

Prosimy o logowanie się w podanych terminach.

Instrukcja korzystania z wideokonferencji na platformie Moodle


Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2019/2020
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2019/2020
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2019/2020
 • 1 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2019/2020
 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2019/2020
 • 3 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2019/2020

Sesja egzaminacyjna letnia 2019/2020

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2019/2020
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2019/2020
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2019/2020
 • 1 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2019/2020
 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2019/2020
 • 3 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2019/2020

Administracja

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2019/2020
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2019/2020
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2019/2020
 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2019/2020

Sesja egzaminacyjna letnia 2019/2020

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2019/2020
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2019/2020
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2019/2020
 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2019/2020