Plany zajęć


Wychowanie fizyczne

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2021/2022

Sesja egzaminacyjna

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2021/2022

Administracja

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022

 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2021/2022

 

Sesja egzaminacyjna

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022

 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2021/2022

Zarządzanie

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 2 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2021/2022

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/202

Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna odbywać się będzie w formie kontaktowej, w siedzibie Uczelni

 • 2 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2021/2022

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/202