Plany zajęć


Wychowanie fizyczne

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 1 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2022/2023
 • 3 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2022/2023
 • 5 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2022/2023
 • 1 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2022/2023

 

 • 1 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2022/2023
 • 3 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2022/2023

 • 3 semestr – studia stacjonarne mgr – rok akademicki 2022/2023

Sesja egzaminacyjna

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2021/2022

Administracja

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 1 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2022/2023
 • 3 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2022/2023
 • 5 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2022/2023

 • 1 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2022/2023
 • 3 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2022/2023

 

Sesja egzaminacyjna

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022

 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2021/2022

Zarządzanie

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 1 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2022/2023
 • 3 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2022/2023

 • 1 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2022/2023
 • 3 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2022/2023

Sesja egzaminacyjna

 • 2 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2021/2022

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022

Sport

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 1 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2022/2023