Rekrutacja – administracja

Wymagane są następujące dokumenty:


Administracja

Studia I stopnia (licencjackie):

 • kwestionariusz zgłoszeniowy – kwestionariusz
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • kopia dowodu osobistego (poświadczona przęz Uczelnię),
 • umowa cywilno – prawna, –umowa
 • cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
 • deklaracja wariantu płatności – deklaracja
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) Administracja 

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 1 900 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 400 zł (1 z 5 rat)

Studia II stopnia (magisterskie): – trzy semestralne !!!

 • kwestionariusz zgłoszeniowy – kwestionariusz
 • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości.
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B) lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B).
 • wyciąg z indeksu (dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych składający się z jednej części).
 • kopia dowodu osobistego.
 • 4 (jednakowe) aktualne fotografie, w formacie  35 x 45 mm,  zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • umowa o kształcenie. – umowa
 • deklaracja wariantu płatności – deklaracja
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) Administracja – trzy semestralne !!!

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 2450 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 500 zł (1 z 5 rat)

ING Bank Śląski: 82 1050 1924 1000 0022 6350 4223