Rekrutacja – e-sport

Wymagane są następujące dokumenty:              


Promocja: POLEĆ E-SPORT NA WSKFIT

W promocji mogą wziąć udział wszyscy nowi i obecni studenci kierunku zarządzanie specjalność e-sport Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie

Co należy zrobić, by wziąć udział w promocji?

Zasady są proste!
Wystarczy polecić kierunek zarządzanie specjalność e-sport w WSKFiT znajomym, a za każdą osobę która z polecenia zapisze się na studia na kierunku zarządzanie specjalność e-sport uzyskuje się rabat w wysokości

500 złotych!

Ważne! Każdy nowy kandydat na studia musi wypełnić – wniosek

Promocja trwa od 1września 2023 roku. – zasady promocji


E-sport – zarządzanie e-sportem

Studia I stopnia (licencjackie):

  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  • umowa cywilno – prawna,
  • dwie jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
  • deklaracja wariantu płatności
  • opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta 22 zł
  • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
  • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) E-sport 

  opłata za ELS opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 22 zł 85 zł 3 400 zł
Wariant drugi – ratalny 22 zł 85 zł 690 zł (1 z 5 rat)