Zarządzanie oświatą online

Studia podyplomowe przez internet – Zarządzanie oświatą

Szanowni Państwo!studia podyplomowe zarządzanie oświatą on-line

Zachęcamy Państwa do podjęcia sprawdzonego i efektywnego, a także bardzo wygodnego sposobu studiowania.

Studia realizowane przez internet (e-learning) są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym a ich absolwenci otrzymują takie same dyplomy.

Korzyściami e-learningu to: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przerabiasz materiał we własnym tempie.

  • Charakterystyka

Studia dedykowane nauczycielom szkół i przedszkoli. Kierunek został powołany z myślą o rozwoju i restrukturyzacji polskich placówek oświatowych różnego szczebla. W związku ze zmianami na rynku usług edukacyjnych, wzrasta potrzeba unowocześnienia stylu i zasad zarządzania szkołą. Celem studiów jest zaopatrzenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową. Program kształtuje i rozwija kompetencje umożliwiające skuteczną pracę na stanowisku dyrektora lub jego zastępcy. Studia przekazują wiedzę z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania szkołą oraz zasobami ludzkimi. Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiadomościami i umiejętnościami z zakresu kierowania placówką i personelem. Potrafi sprawnie organizować pracę w szkole.

  • Struktura

Studia realizowanie są w dwóch semestrach w wymiarze 350 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Program obejmuje praktykę w wymiarze 50 godz.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Poz. 279).

Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek tel. 22 759 55 28  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęciamarzec 2018 , zakończenie: grudzień 2018 

Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2018 – marzec 2018

Organizacja studiów podyplomowych – Zarządzanie oświatą

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Zarządzanie oświatą

Opłaty. Koszt studiów to 1600 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych 900 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.

Deklaracja wariantu płatności – Zarządzanie oświatą


Wymagane dokumenty :

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – WF

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2017/2018 – październik 2017

Organizacja studiów podyplomowych – Zarządzanie oświatą

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Zarządzanie oświatą


SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Słuchacze, którzy chcieliby podejść do egzaminu końcowego w wyżej wymienionym terminie zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie dokumentacji wynikającej z toku studiów:

1.  Indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć słuchacza, z uzupełnionymi wpisami.

2. Pracę końcową w 3 egzemplarzach oprawionych ( niebindowanych) oraz w zapisie elektronicznym na płycie CD.

3.Kazdy egzemplarz pracy końcowej powinien być zaakceptowany przez promotora i podpisany przez autora pracy.

4. Przed obroną pracy końcowej należy złożyć kartę obiegową ( wcześniej do pobrania w Dziekanacie) oraz wnieść opłatę za obronę pracy końcowej 250 zł zgodnie z Umową o kształceniu.


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 28  ; podyplomowe@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe