Wychowanie fizyczne online

Studia podyplomowe przez internet – Wychowanie Fizycznestudia podyplomowe wychowanie fizyczne

Studia dwu semestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do podjęcia sprawdzonego i efektywnego, a także bardzo wygodnego sposobu studiowania.

Studia realizowane przez internet (e-learning) są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym a ich absolwenci otrzymują takie same dyplomy.

Korzyściami e-learningu to: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przerabiasz materiał we własnym tempie.

  • Charakterystyka

Studia kierujemy do nauczycieli szkół i przedszkoli chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Absolwent zdobywa uprawnienia w zakresie nauczania wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym (słuchacze posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia – w szkołach podstawowych). W trakcie studiów poruszane są zagadnienia z dziedziny anatomii i antropologii, fizjologii, biomechaniki, pedagogiki sportu, psychologii sportu, socjologii, teorii sportu, zabaw i gier ruchowych, metodyki wychowania fizycznego, sportów indywidualnych i zespołowych, emisji głosu, żywienia i odnowy biologicznej i wielu innych. Wszystko po to, by nauczyciel był w stanie kompetentnie oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia potrzeb swoich podopiecznych w zakresie rozwoju ruchowego, i by przygotować ich do dalszej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną po zakończeniu edukacji.

  • Struktura

Studia realizowanie są w dwóch semestrach w wymiarze 350 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

  • Program

Przedmioty realizowanie w formie on-line: anatomii, fizjologia wysiłku sportowego, pedagogika sportu, psychologii sportu, teorii wychowania fizycznego, antropomotoryki, socjologia, biomechaniki sportu, biochemia sportu, metodyka wychowania fizycznego (wykłady), podstaw treningu ogólnorozwojowego, żywienie i odnowa biologiczna, pierwsza pomoc przedmedyczna.

Przedmioty realizowanie w formie zjazdów stacjonarnych (trzy zjazdy w semestrze): gimnastyka, lekka atletyka, pływanie, teoria i metodyka sport. gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna), zabawy i gry ruchowe, metodyka wychowania fizycznego (ćwiczenia), emisja głosu, przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Program obejmuje praktykę w wymiarze 60 godz.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej na wybrany temat.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Poz. 279).

Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia: marzec 2019 , zakończenie: styczeń 2020

Słuchacze studiów podyplomowych WF on-line  2018/2019 – marzec 2019

Organizacja studiów podyplomowych – Wychowanie Fizyczne

Rozkład zajęć studiów podyplomowych -Wychowanie Fizyczne

Koszt studiów to 3200 złotych. W semestrze letnim stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1700 zł (dwie raty) oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – WF

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Słuchacze studiów podyplomowych WF on-line  2018/2019 – październik 2018

Organizacja studiów podyplomowych – Wychowanie Fizyczne

Rozkład zajęć studiów podyplomowych -Wychowanie Fizyczne


KURSY INSTRUKTORSKIE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSKFiT

Uwaga !!! Jeżeli aktualnie jesteś słuchaczem studiów podyplomowych WSKFiT zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe