Rozkład Zajęć

Wychowanie Fizyczne

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2017/2018
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2017/2018
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2017/2018
 • 1 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2017/2018
 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2017/2018
 • 3 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2017/2018

Sesja egzaminacyjna letnia 2017/2018

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2017/2018
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2017/2018
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2017/2018
 • 1 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2017/2018
 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2017/2018
 • 3 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2017/2018

Administracja

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2017/2018
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2017/2018
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2017/2018

Sesja egzaminacyjna letnia 2017/2018

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2017/2018
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2017/2018
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2017/2018