Informatyka w szkole on-line

Studia podyplomowe przez internet – Informatyka w szkole

Studia trzy semestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!WSKFiT_informatyka1

Studia podyplomowe online to rozwiązanie pozwalające na podniesienie kwalifikacji zawodowych w bardzo wygodnej i efektywnej formie. Stały dostęp do materiałów dydaktycznych sprawia, że to student decyduje kiedy i gdzie chce się uczyć.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

  • Charakterystyka

Program studiów skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, umożliwia zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z obszarami współczesnej informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych. Słuchacze posiądą odpowiednie umiejętności niezbędne do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i średnich a także nauczą się efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy zawodowej.

  • Struktura

Studia realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze 440 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).


Kontakt: tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia: październik 2020 r.

Koszt studiów to 2900 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1000 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2020/2021 – październik 2020

Organizacja studiów podyplomowych – Informatyka w szkole

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Informatyka w szkole


Wymagane dokumenty :

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – informatyka w szkole

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT


Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe