Wychowanie fizyczne

 

Studia podyplomowe – rekrutacja Na rok 2013/14

 

Studia podyplomowe Wychowania Fizycznego

  1. Charakterystyka

Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni, posiadający przygotowanie pedagogiczne jak również nauczyciele innych przedmiotów. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym, umożliwiają zdobycie podstawowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć ruchowych. Rodzaj studiów – kierunkowe. Szkolenie zakończone jest pracą dyplomową. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  1. Struktura i program

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w wymiarze 350 godzin realizowanych w trzech semestrach – zajęcia odbywają się średnio, co dwa tygodnie w soboty i niedziele. W programie zajęć przewidziane są przedmioty z zakresu: anatomii, fizjologii człowieka, pedagogiki, psychologii, teorii wychowania fizycznego, antropomotoryki, biomechaniki, historii kultury fizycznej, metodyki wychowania fizycznego, gimnastyki, lekkiej atletyki, organizacji i prawa w oświacie, ćwiczeń korekcyjnych z el. rehabilitacji, pływania, teorii i metodyki sport. gier zespołowych, zabaw i gier ruchowych.

Program obejmuje praktykę w wymiarze 80 godz.

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu
Dokumentów)

Data rozpoczęcia : listopad 2013,

Cena: 3.000 zł ( całość ), 1 000 zł / semestr – dowód wpłaty uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru.

Wymagane dokumenty :

  • dyplomu ukończenia studiów, poświadczona kopia miejscu ,
  • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
  • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
  • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – WF

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

 

Słuchacze studiów podyplomowych – praktyka pedagogiczna 60 godz.

Zeszyt praktyki specjalizacyjnej 60 godz.

Sprawozdanie z praktyki – WF

Zgoda na odbycie praktyki – WF

Program praktyk – WF

 

DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 29  ; dziekanat@wskfit.pl

shapeimage_10_link_0shapeimage_10_link_1shapeimage_10_link_2shapeimage_10_link_3shapeimage_10_link_4shapeimage_10_link_5shapeimage_10_link_6shapeimage_10_link_7shapeimage_10_link_8