wychowanie fizyczne studia I stopnia – licencjackie

Studia licencjackie ze specjalizacją trenerską oraz uprawnieniami opiekuna medycznego


Osoby pragnące zapisać się na studia na kierunku wychowanie fizyczne, mają do wyboru trzyletnie wyższe studia stacjonarne zawodowe lub trzyletnie wyższe studia zawodowe niestacjonarne. W obu przypadkach są to studia licencjackie (I stopnia).

Po ich ukończeniu absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia). Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się w dni powszednie. Kształcenie zaoczne prowadzone jest w weekendy.


Realizujemy specjalizację trenerską:

trener piłki nożnej,  trener personalny, trener kolarstwa, menedżer sportu

Na specjalizacji trenerskiej można kształcić się w charakterze:

 • trenera piłki nożnej,
 • trenera kolarstwa,
 • trenera personalnego,
 • menedżera sportu.

Studia są dedykowane dla wszystkich pasjonatów aktywności fizycznej oraz sportu, a także osób, które cenią zdrowy tryb życia. Specjalizacja jest skierowana dla osób, które swoją przyszłość wiążą z zawodem trenera, instruktora lub menedżera sportu. Wybierający ją studenci otrzymają również uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna medycznego. Otrzymają także dyplom trenera II stopnia wybranej przez siebie dyscypliny sportowej.

W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę fizjologiczną, biochemiczną, biologiczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz anatomiczną. Na zajęciach omawiane będą procesy wychowawcze, rozwojowe oraz socjalizacyjne. Dzięki temu studenci opanują metodyczne oraz dydaktyczne umiejętności niezbędne podczas pracy z młodzieżą oraz osobami z niepełnosprawnością.

Absolwenci otrzymują uprawnienia:

 • dyplom ukończenia WSKFiT
 • dyplom trenera II klasy wybranej dyscypliny sportu,
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny.

3-letnie wyższe studia zawodowe  pozwalają zdobyć tytuł licencjata. W przypadku studiów zaocznych, zajęcia odbywają się w weekendy.


Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) WF

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 2 100 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 480 zł (1 z 5 rat)

Zajęcia specjalistyczne

 1. 80 godzin zajęć z wybranej specjalizacji trenerskiej
 2. Praktyka trenerska

Zajęcia specjalistyczne w ramach specjalizacji opiekun medyczny

 1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 2. Zdrowie publiczne
 3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 4. Zarys psychologii i socjologii
 5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 6. Język migowy
 7. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 8. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 9. Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 10. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Obóz letni – poziom podstawowy
(ratownictwo wodne, obozownictwo, kajakarstwo, terenowe formy rekreacji)

Studenci tego kierunku zdobywają dodatkowo różne uprawnienia instruktorskie:

 • survivalu, (po odbytym obozie)
 • samoobrony,
 • ratownictwa wodnego, (po odbytym obozie)
 • wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • fitness
 • kulturystyka
 • lekkoatletyka
 • piłka ręczna
 • piłka nożna
 • koszykówka
 • piłka siatkowa
 • pływanie

Szkolenia kończą się wydaniem legitymacji instruktora sportu.

Możliwość zatrudnienia:

• placówki dydaktyczno-wychowawcze,
• wszystkie typy szkół,
• ośrodki sportu i rekreacji ruchowej,
• kluby i stowarzyszenia sportowe,
• instruktor w zakresie wybranej dyscypliny,
• fundacje i organizacje społeczne,
• administracja rządowa i samorządowa.


Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2017r.