Wychowanie do życia w rodzinie online

Studia podyplomowe przez internet – Wychowanie do życia w rodzinieDrukowanie

Studia trzysemestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!

Szanowni Państwo!

Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie do życia w rodzinie w wygodnej i efektywnej formie on-line dają możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych bez wychodzenia z domu.

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych on-line są takie same jak świadectwa ukończenia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

  • Charakterystyka

Studia skierowane są do nauczycieli oraz osób zainteresowanych uzyskaniem metodycznej i merytorycznej wiedzy z zakresu podstaw antropologii małżeństwa i rodziny, poradnictwa rodzinnego, psychologii rodziny, metodyki i dydaktyki wychowania prorodzinnego. Zdobyta wiedza przez słuchaczy ma przyczynić się do zwiększenia efektywnego sposobu kształcenia i prowadzenia pracy wychowawczej. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych. Absolwenci studiów Wychowanie do życia w rodzinie uzyskają przygotowanie do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie,

Studia realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze 400 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, część zajęci odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).


Kontakt: tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia: październik 2020 r.

Koszt studiów to 2700 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1150 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2020/2021 – październik 2020

Organizacja studiów podyplomowych – Wychowanie do życia w rodzinie

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Wychowanie do życia w rodzinie


Wymagane dokumenty:

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – Wychowanie do życia w rodzinie

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT


Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe