Władze Uczelni


Jego Magnificencja Rektor – dr Marek Pawłowski

 – powołany na tę funkcję od 1 września 2022 roku.

Dr Marek Pawłowski od 1994 roku nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów, autor publikacji z nauk o zarządzaniu i jakości oraz pedagogiki, uczestnik konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. 

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec oraz wielbiciel piłki nożnej i muzyki.

Działalność dydaktyczna i naukowa

  • Realizowanie przedmiotów dla Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (1994-2019), Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (1995-2021) oraz Europejskiej Uczelni w Warszawie (2015-2022) w Dziedzinie nauk – Nauki społeczne i Dyscyplinie nauk – Pedagogika, Nauki o zarządzaniu i jakości na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, psychologia, administracja, informatyka oraz zarządzanie.
  • Wypromowanie od 2003 roku łącznie około 600 dyplomantów (licencjatów i magistrów) dla Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2003-2015), Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (2009-2021) oraz Europejskiej Uczelni w Warszawie (2016-2022).
  • Członek Towarzystwa Nauk Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) – Oddział Warszawski od 2007 roku i Towarzystwa NaukowegoEducare od 2014 roku.

Działalność zawodowa i organizacyjna

  • Pełnomocnik Rektora ds. Toku Studiów / Kierownik Działu Nauczania – stworzenie, wdrożenie, realizacja autorskiego projektu planowania i organizacji zajęć dydaktycznych, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 1995 – 2012.
  • Kierownik specjalności Zarządzanie w oświacie (studia niestacjonarne drugiego stopnia – kierunek pedagogika), Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 2006 – 2014;
  • Przewodniczący Komisji Senackiej ds. Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, 2015 – 2019.
  • Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, 2020 – 2021.

Ważniejsze odznaczenia i nagrody:

  • Odznaczony BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego na wniosek Akademii Pedagogiki Specjalnej (Postanowienie z dnia 18 września 2001 roku).
  • Nagroda rektorska indywidualna III stopnia Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Prof. Adama Frączka za współautorstwo książek: Grażyna Ancyparowicz, Marek Pawłowski, Bezpieczeństwo socjalne cz. II Przedsiębiorcy i menedżerowie oraz Bezpieczeństwo socjalne cz. III Praca jako źródło utrzymania, maj 2005 rok.
  • Odznaczony MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ przez Ministra Edukacji Narodowej Annę Zalewską na wniosek Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (Postanowienie z dnia 24 lipca 2017 roku).

Nauczyciele  badawczo – dydaktyczni

Prof. dr hab. Romuald Stupnicki

Prof. dr hab. Lech Królikowski

Dr Romuald Regini

Dr Mariusz Hrycyna

Dr Marzena Kurzak

Dr Katarzyna Pec

Dr Elżbieta Olszewska

Dr Aida Piskorz

Dr Kozielski Paweł

Dr Ołdak-Jaczyńska Katarzyna