Władze Uczelni


Jego Magnificencja Rektor Prof. WSKFiT dr Ewa Strupińska – Thor

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 1995 r. doktor nauk o kulturze fizycznęj. Pracownik WSKFiT od 2001 r. Funkcję rektora Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej pełni od roku akademickiego 2012/2013

Zrzut ekranu 2014-03-20 o 16.40.24


Nauczyciele – naukowo dydaktyczni

Prof. dr hab. Romuald Stupnicki

Dr Romuald Regini

Dr Mariusz Hrycyna

Dr Marzena Kurzak

Dr Katarzyna Pec

Dr Elżbieta Olszewska

Dr Aida Piskorz

Dr Kraszewska Justyna

Dr Kozielski Paweł

Dr Ołdak-Jaczyńska Katarzyna