wychowanie fizyczne studia II stopnia – magisterskie

Pierwsze w Polsce półtoraroczne studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne !!!


Wybierając kierunek wychowanie fizyczne kandydat ma do wyboru półtoraroczne wyższe zawodowe studia stacjonarne, a także półtoraroczne wyższe zawodowe studia niestacjonarne.

Absolwent studiów II stopnia otrzyma przygotowanie do pracy zawodowej w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, w instytucjach kutury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, instytutach naukowo – badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Absolwent jest także przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwenci otrzymują uprawnienia:

 • do pracy w szkołach wszystkich typów
 • do pracy w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną

Gwarantujemy:

 • trzy semestry nauki !
 • zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie !
 • stałe czesne przez trzy semestry !

Absolwent uzyskuje:

Dyplom magistra wychowania fizycznego


Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) WF – trzy semestralne !!!

Stałe czesne przez cały okres studiów !!!

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 2950 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 590 zł (1 z 5 rat)

Przedmioty realizowane przez półtora roku studiów magisterskich:

Grupa przedmiotów przygotowania ogólnego

 • Języki obce
 • Metodologia badań z elementami statystyki
 • Dietetyka
 • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Turystyka szkolna
 • Wędrówki
 • Seminarium dyplomowe

Grupa przedmiotów do wyboru

 • Sporty indywidualne do wyboru 4 z 7: tenis, tenis stołowy, pływanie, la terenowa, samoobrona, wrotkarstwo, kolarstwo, łyżwiarstwo
 • Przedmiot do wyboru 1 z 2: Sport osób niepełnosprawnych, Wychowanie fizyczne specjalne
 • Przedmiot do wyboru 1 z 2: Medycyna sportu, Higiena i profilaktyka w wf i sporcie
 • Przedmioty humanistyczne do wyboru 1 z 2: Filozofia, Socjologia
 • Sportowe gry zespołowe do wyboru 3 z 5: Siatkówka plażowa, Polskie gry drużynowe, piłka nożna (5-osobowa), rugby, uni hokej
 • Przedmiot do wyboru 1 z 2: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie kryzysowe
 • Przedmiot do wyboru 1 z 2: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Bezpieczeństwo imprez masowych

Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2017r.