Sport

Sport – studia I stopnia – licencjackie


Sport to kierunek adresowany do młodzieży i dorosłych

Studia na kierunku sport są skierowane do zainteresowanych działalnością w sporcie kwalifikowanym  oraz prowadzeniem  aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych. Wysoki poziom sportu wyczynowego oraz praktyka sportu osób dorosłych i starszych są wytycznymi do jakich zmierza  funkcjonowanie nowoczesnego społeczeństwa w kulturze fizycznej. Dlatego kierunek sport jest ofertą dla sportowców wybranych dyscyplin sportowych oraz dla wszystkich innych zainteresowanych sportem, którzy mieli by możliwość realizacji w nowatorskiej, dynamicznie rozwijającej się dziedzinie aktywności fizycznej osób dorosłych i osób starszych.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata

oraz trenera wybranej specjalizacji sportowej.

Student podejmujący naukę na kierunku Sport zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu.

Wybrane przedmioty realizowanie w toku studiów.

  • Historia sportu
  • Psychologia sportu
  • Teoria sportu
  • Teoria treningu sportowego
  • Teoria i metodyka sportów zespołowych (piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa)
  • Teoria i metodyka sportów indywidualnych (lekka atletyka, gimnastyka, pływanie, ćwiczenia siłowe, sporty walki, tenis stołowy)
  • Coaching sportowy
  • Zarządzanie grupą sportową
  • Specjalizacje trenerskie (wybranej dyscypliny sportowej, sportu osób dorosłych oraz sportu osób starszych)
  • oraz inne interesujące przedmioty

W procesie kształcenia student zdobywa umiejętności prowadzenia treningu: w wybranej dyscyplinie sportowej, z osobami dorosłymi oraz z osobami starszymi.  Studenci kierunku sport zostają także wyposażeni w wiedzę na temat organizacji i prowadzenia grupy sportowej.

Absolwenci kierunku sport mogą znaleźć zatrudnienie w prywatnych i publicznych instytucjach sportowych, np. klubach sportowych, klubach fitness, związkach, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych. Mogą również podjąć pracę w instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport.

W szkołach i placówkach oświatowych mogą pracować po zdobyciu uprawnień pedagogicznych.

Przygotowani będą do samodzielnego tworzenia i prowadzenia sekcji sportu kwalifikowanego, grup sportowych osób dorosłych oraz grup sportowych osób starszych. Absolwenci, sami będą tworzyli dla siebie i innych nowe miejsca pracy, jednocześnie po przez tą działalność będą poprawiali kondycje fizyczną i zdrowotną lokalnego społeczeństwa.


Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) WF

  opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 2 750 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 570 zł (1 z 5 rat)

Prowadzimy również studia na kierunku administracja.