Praktyki 2019-2020

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

 Praktyki pedagogiczne – Wychowanie fizycznePraktyki w roku akademickim 2019/2020 (wychowanie fizyczne)

Harmonogram praktyk pedagogicznych 2019-2020.


ZMIANY DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAKTYK W ZWIĄZKU Z COVID-19

•     wychowanie fizyczne II stopień, (2 semestr), praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza – 30 godz.

•     wychowanie fizyczne II stopień, (3 semestr), praktyka pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej – 186 godz. 

•     wychowanie fizyczne I stopień, (3 semestr), praktyka pedagogiczna opiekuńczo – wychowawcza – 30 godz.

•     wychowanie fizyczne I stopień, (5 semestr), praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej – 126 godz. 


Studia pierwszego stopnia

 3 SEMESTR Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

5 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

6 SEMESTR Praktyka specjalizacyjna

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki


Studia drugiego stopnia 

2 SEMESTR Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza:

/dla studentów, którzy rozpoczęli studia w marcu 2019r./

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

 2 i 3 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej:

/dla studentów, którzy rozpoczęli studia w marcu 2019r./

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Ankieta dla szkół ponadpodstawowych

•     Skierowanie na praktyki

3 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej:

/dla studentów, którzy rozpoczęli studia w październiku 2018r./

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Ankieta dla szkół ponadgimnazjalnych

•     Skierowanie na praktykiHarmonogram praktyk pedagogicznych 2018-2019

Studia pierwszego stopnia

 3 SEMESTR Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

5 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

6 SEMESTR Praktyka specjalizacyjna w przygotowaniu:

 


Studia drugiego stopnia

2 SEMESTR Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza – III lub IV etap edukacji:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

2 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w gimnazjum – III etap edukacji:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Ankieta dla gimnazjalistów

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

3 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej  (IV etap edukacyjny):

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Ankieta dla szkół ponadgimnazjalnych

•     Skierowanie na praktyki

Rożnica programowa   / praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej /

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Skierowanie na praktyki

Rożnica programowa   / praktyka pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej /

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•    Skierowanie na praktyki

•     Ankieta dla szkół ponadgimnazjalnych


Praktyka zawodowa – Administracja

Cykl studiów 2016-2019

•     Regulamin praktyk zawodowych

•     Skierowanie na praktykę zawodową

•     Dziennik praktyki zawodowej

•     Sylabus praktyki zawodowej

•     Warunki zwolnienia z praktyki zawodowej

Cykl studiów 2017-2020

•     Regulamin praktyk zawodowych

•     Skierowanie na praktykę zawodową

•     Dziennik praktyki zawodowej

•     Sylabus praktyki zawodowej

•     Warunki zwolnienia z praktyki zawodowej

Cykl studiów 2018-2021

•     Regulamin praktyk zawodowych

•     Skierowanie na praktykę zawodową

•     Dziennik praktyki zawodowej

•     Sylabus praktyki zawodowej

•    Warunki zwolnienia z praktyki zawodowejWyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

 Praktyki pedagogiczne – Wychowanie fizyczne


Harmonogram praktyk pedagogicznych 2019-2020

Studia pierwszego stopnia

 3 SEMESTR Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

5 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

6 SEMESTR Praktyka specjalizacyjna – w przygotowaniu:

 


Studia drugiego stopnia

2 SEMESTR Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza – III lub IV etap edukacji:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

2 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w gimnazjum – III etap edukacji:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Ankieta dla gimnazjalistów

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

3 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej  (IV etap edukacyjny):

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Ankieta dla szkół ponadgimnazjalnych

•     Skierowanie na praktyki

Rożnica programowa   / praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej /

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Skierowanie na praktyki

Rożnica programowa   / praktyka pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej /

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•    Skierowanie na praktyki

•     Ankieta dla szkół ponadgimnazjalnych


Praktyka zawodowa – Administracja

Cykl studiów 2016-2019

•     Regulamin praktyk zawodowych

•     Skierowanie na praktykę zawodową

•     Dziennik praktyki zawodowej

•     Sylabus praktyki zawodowej

•     Warunki zwolnienia z praktyki zawodowej

Cykl studiów 2017-2020

•     Regulamin praktyk zawodowych

•     Skierowanie na praktykę zawodową

•     Dziennik praktyki zawodowej

•     Sylabus praktyki zawodowej

•     Warunki zwolnienia z praktyki zawodowej

Cykl studiów 2018-2021

•     Regulamin praktyk zawodowych

•     Skierowanie na praktykę zawodową

•     Dziennik praktyki zawodowej

•     Sylabus praktyki zawodowej

•    Warunki zwolnienia z praktyki zawodowej