Praktyki

Studenci kierunków administracja i wychowanie fizyczne oraz słuchacze studiów podyplomowych

W związku z publikacją stanowiska Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dotyczącego zakazu zaliczania praktyki zawodowej na podstawie indywidualnej, zawodowej aktywności studenta oraz słuchacza, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej jest zmuszona do podjęcia decyzji o niezaliczaniu od roku akademickiego 2020/2021 praktyk zawodowych na podstawie składanych przez studentów oraz słuchaczy dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia.

UCHWAŁA SENATU nr 17 / 2019-2020 – w sprawie zawieszenia zaliczania praktyk zawodowych na podstawie indywidualnej, zawodowej aktywności studenta w WSKFiT


 Praktyki pedagogiczne 2020/2021 – Wychowanie fizyczne 


ZMIANY DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAKTYK W ZWIĄZKU Z COVID-19

•     wychowanie fizyczne I stopień, (5 semestr), praktyka pedagogiczna II etapu edukacyjnego – 126 godz. 

•     wychowanie fizyczne II stopień, (3 semestr), praktyka pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej – 60 godz. 


Harmonogram praktyk pedagogicznych 2020-2021

Studia pierwszego stopnia

5 SEMESTR Praktyka pedagogiczna II etapu edukacyjnego:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki


Studia drugiego stopnia 

3 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Ankieta dla szkół ponadgimnazjalnych