Praktyki

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

 Praktyki pedagogiczne – Wychowanie fizyczne 


Harmonogram praktyk pedagogicznych 2019-2020.


ZMIANY DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAKTYK W ZWIĄZKU Z COVID-19

•     wychowanie fizyczne II stopień, (2 semestr), praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza – 30 godz.

•     wychowanie fizyczne II stopień, (3 semestr), praktyka pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej – 186 godz. 

•     wychowanie fizyczne I stopień, (3 semestr), praktyka pedagogiczna opiekuńczo – wychowawcza – 30 godz.

•     wychowanie fizyczne I stopień, (5 semestr), praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej – 126 godz. 


Studia pierwszego stopnia

 3 SEMESTR Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

5 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej:

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

6 SEMESTR Praktyka specjalizacyjna

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki


Studia drugiego stopnia 

2 SEMESTR Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza:

/dla studentów, którzy rozpoczęli studia w marcu 2019r./

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Skierowanie na praktyki

 2 i 3 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej:

/dla studentów, którzy rozpoczęli studia w marcu 2019r./

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Ankieta dla szkół ponadpodstawowych

•     Skierowanie na praktyki

3 SEMESTR Praktyka pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej:

/dla studentów, którzy rozpoczęli studia w październiku 2018r./

•     Sprawozdanie z praktyk

•     Zgoda dyrekcji szkoły na odbywanie praktyk

•     Zeszyt praktyk

•     Program praktyk

•     Ankieta dla szkół ponadgimnazjalnych

•     Skierowanie na praktyki


Praktyka zawodowa – Administracja

Studia pierwszego stopnia 

Cykl studiów 2017-2020

•     Regulamin praktyk zawodowych

•     Skierowanie na praktykę zawodową

•      Dziennik praktyki zawodowej

•     Sylabus praktyki zawodowej

•     Warunki zwolnienia z praktyki zawodowej

Cykl studiów 2018-2021

•     Regulamin praktyk zawodowych

•     Skierowanie na praktykę zawodową

•      Dziennik praktyki zawodowej

•     Sylabus praktyki zawodowej

•     Warunki zwolnienia z praktyki zawodowej

Cykl studiów 2019-2022

•     Regulamin praktyk zawodowych

•     Skierowanie na praktykę zawodową

•      Dziennik praktyki zawodowej

•     Sylabus praktyki zawodowej

•     Warunki zwolnienia z praktyki zawodowej


 Studia drugiego stopnia 

Cykl studiów 2019-2021

•     Regulamin praktyk zawodowych

•     Skierowanie na praktykę zawodową

•      Dziennik praktyki zawodowej

•     Sylabus praktyki zawodowej

•     Warunki zwolnienia z praktyki zawodowej