9 lutego 2023 roku Władze Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie zawarły umowę o współpracy z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej. 

             Umowa została podpisana na uroczystym spotkaniu w siedzibie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie przy ulicy Puławskiej. W spotkaniu uczestniczyli – Prezes MZPN Sławomir Pietrzyk i Wiceprezes Artur Kolator oraz Rektor WSKFiT Marek Pawłowski i Kanclerz Alicja Baecker.  Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki jest od tej chwili oficjalnym  partnerem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Obie strony wyraziły intencję szeroko zakrojonej współpracy m.in. w ramach projektów szkoleniowych, dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych i naukowych.

             Na mocy podpisanej umowy, co jest szczególnie istotne dla naszych studentów, będą organizowane od roku akademickiego 2023/24, zawarte w toku studiów, bezpłatne kursy trenerskie Grassroots C (UEFA C). W kursach będą mogli brać udział także absolwenci WSKFiT.