Szanowni Państwo Studenci,

W związku z pandemią znaleźliśmy się w sytuacji, której nikt nie mógł przewidzieć. Przede wszystkim musieliśmy zapewnić bezpieczeństwo całej społeczności Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki. Konieczna stała się nowa organizacja kształcenia w oparciu o techniki e-learningowe. Dlatego zwracam się do Państwa o aktywność i zaangażowanie w realizację procesu dydaktycznego, które wymagają odpowiedzialności i samodyscypliny. Jednocześnie informuję studentów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej o możliwości wystąpienia do WSKFiT o zapomogę w trybie indywidualnym.

W imieniu własnym kieruję podziękowania dla Państwa za zrozumienie i otwartość na konieczność wprowadzenia powyższych zmian. Życzę Państwu w tym trudnym czasie zdrowia i pomyślności, składając serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

 Kanclerz WSKFiT

Alicja Baecker