Doradztwo zawodowe online

Studia podyplomowe przez internet – Doradztwo zawodoweDrukowanie

Studia trzysemestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!

Szanowni Państwo!

Studia podyplomowe na kierunku Doradztwo zawodowe realizowane przez internet  są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. E-learning to optymalne rozwiązanie dzięki któremu oszczędzicie Państwo czas i pieniądze oraz wyeliminujecie dojazdy. Dodatkową korzyścią jaką dają studia on-line jest możliwość nauki we własnym tempie o każdym czasie.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

  • Charakterystyka

Studia kierujemy do osób z wyższym wykształceniem. W trakcie trwania trzysemestralnych studiów słuchacze uczą się czym jest doradztwo zawodowe, zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie jego praktycznej realizacji, kształtują umiejętności pracy indywidualnej i z grupą, doskonalą sztukę kształtowania właściwych relacji społecznych.

Studia przygotowują do pracy:

  • doradcy zawodowego dla młodzieży szkolnej,
  • doradcy zawodowego dla osób poszukujących pracy,
  • doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników,
  • doradcy personalnego w biznesie.

Poprzez odbycie trzysemestralnych studiów słuchacze zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego, kształtują umiejętności pracy indywidualnej i grupowej, doskonalą sztukę nawiązywania właściwych relacji z młodzieżą i dorosłymi.

Studia realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze ponad 400 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).


Kontakt: tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia: październik 2020 r.

Koszt studiów to 2900 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1000 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2020/2021 – październik 2020

Organizacja studiów podyplomowych – Doradztwo zawodowe

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Doradztwo zawodowe


Wymagane dokumenty:

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – doradztwo zawodowe

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT


Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2019/2020 – październik 2019

Organizacja studiów podyplomowych – Doradztwo zawodowe

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Doradztwo zawodowe


PRAKTYKA ZAWODOWA

Zeszyt praktyki w szkole podstawowej 60 godz.

Zeszyt praktyki w szkole ponadpodstawowej 30 godz.

 

Uwaga!

Słuchacze studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Kultury fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie

Rada Szkoły działając w oparciu o art. 166, ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z dnia 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 8, ust. 14 Statutu Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie określiła w Uchwale nr 12 z dnia 10 lipca 2014 roku warunki zwalniania słuchaczy studiów podyplomowych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej.

Warunki zwalniania z praktyki dotyczą wszystkich słuchaczy studiów podyplomowych od roku akademickiego 2014/2015.

•     pobierz zasady zwalniania z praktyk słuchaczy studiów podyplomowych


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe