Opłaty

Wychowanie Fizyczne

Tabela opłat dla studentów 3 semestralne – studia drugiego stopnia (magisterskie)

I roku studiów w roku akademickim 2022/2023:

 Wariant płatności I, II semestr w 2022/2023
pierwszy – jednorazowy 3 300 zł
drugi – ratalny 5 rat x 680 zł

II roku studiów w roku akademickim 2022/2023:

 Wariant płatności III semestr w 2022/2023
pierwszy – jednorazowy 2 950 zł
drugi – ratalny 5 rat x 590 zł

Wychowanie Fizyczne

Tabela opłat dla studentów pierwszego stopnia (licencjackie)

I rok studiów w roku akademickim 2022/2023:

 Wariant płatności I i II semestr w 2022/2023 III i IV semestr w 2023/2024 V i VI semestr w 2024/2025
pierwszy – jednorazowy 2550 zł 2 750 zł 2 950 zł
drugi – ratalny 5 rat x 530 zł 5 rat x 570 zł 5 rat x 630 zł

II rok studiów w roku akademickim 2022/2023:

Wariant płatności III i IV semestr w 2022/2023 V i VI semestr w 2023/2024
pierwszy – jednorazowy 2 400 zł 2 650 zł
drugi – ratalny 5 rat x 540 zł 5 rat x 580 zł

III rok studiów w roku akademickim 2022/2023:

 Wariant płatności V i VI semestr w 2022/2023
pierwszy – jednorazowy 2 650 zł
drugi – ratalny 5 rat x 580 zł

Administracja

Tabela opłat dla studentów – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

I rok studiów w roku akademickim 2022/2023:

 Wariant płatności I i II semestr w 2022/2023 III i IV semestr w 2023/2024 V i VI semestr w 2024/2025
pierwszy – jednorazowy 2 300 zł 2 500 zł 2 800 zł
drugi – ratalny 5 rat x 480 zł 5 rat x 520 zł 5 rat x 580 zł

II rok studiów w roku akademickim 2022/2023:

Wariant płatności III i IV semestr w 2022/2023 V i VI semestr w 2023/2024
pierwszy – jednorazowy 1 900 zł 2 450 zł
drugi – ratalny 5 rat x 400 zł 5 rat x 510 zł

III rok studiów w roku akademickim 2022/2023:

 Wariant płatności V i VI semestr w 2022/2023
pierwszy – jednorazowy 2 450 zł
drugi – ratalny 5 rat x 510 zł

Administracja

Tabela opłat dla studentów 3 semestralne – studia drugiego stopnia (magisterskie)

I roku oraz II roku studiów w roku akademickim 2022/2023:

 Wariant płatności I, II semestr w 2022/2023
pierwszy – jednorazowy 2 650 zł
drugi – ratalny 5 rat x 550 zł

II roku studiów w roku akademickim 2022/2023:

 Wariant płatności III semestr w 2022/2023
pierwszy – jednorazowy 2 450 zł
drugi – ratalny 5 rat x 500 zł

E-sport

Tabela opłat dla studentów – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

I rok studiów w roku akademickim 2022/2023:

 Wariant płatności I i II semestr w 2022/2023 III i IV semestr w 2023/2024 V i VI semestr w 2024/2025
pierwszy – jednorazowy 2 750 zł 2 950 zł 3 150 zł
drugi – ratalny 5 rat x 570 zł 5 rat x 630 zł 5 rat x 660 zł

II rok studiów w roku akademickim 2022/2023:

Wariant płatności III i IV semestr w 2022/2023 V i VI semestr w 2023/2024
pierwszy – jednorazowy 2 450 zł 2 450 zł
drugi – ratalny 5 rat x 510 zł 5 rat x 510 zł

Sport

Tabela opłat dla studentów pierwszego stopnia (licencjackie)

I rok studiów w roku akademickim 2022/2023:

 Wariant płatności I i II semestr w 2022/2023 III i IV semestr w 2023/2024 V i VI semestr w 2024/2025
pierwszy – jednorazowy 2300 zł 2 600 zł 2 850 zł
drugi – ratalny 5 rat x 510 zł 5 rat x 570 zł 5 rat x 610 zł