wychowanie fizyczne studia I stopnia – licencjackie

Specjalizacja: Trenerska z uprawnieniami opiekuna medycznego


Wybierając kierunek wychowanie fizyczne kandydat ma do wyboru 3 – letnie wyższe zawodowe studia stacjonarne, a także 3 – letnie wyższe zawodowe studia niestacjonarne.
Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent może kontynuować naukę na II stopniu studiów (magisterskich) Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w dni powszednie natomiast studenci niestacjonarni uczęszczają na zajęcia w weekendy.


Realizujemy specjalizację trenerską:

trener piłki nożnej,   trener koszykówki,  trener personalny, trener kolarstwa

baner_WFStudia na specjalizacji trenerskiej to oferta dedykowana pasjonatom sportu i aktywności fizycznej, osobom, dla których zdrowy styl życia stanowi istotną wartość. To specjalizacja skierowana do przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów i menedżerów sportu. Dodatkowo Studenci uzyskają uprawnienia zawodowe opiekuna medycznego. Uzyskają także dyplom trenera II klasy wybranej przez siebie dyscypliny sportowej (trener personalny, trener kolarstwa, trener koszykówki, trener piłki nożnej).

W trakcie nauki studenci posiądą wiedzę anatomiczną, fizjologiczną, biologiczną, biochemiczną, psychologiczną i pedagogiczną. Poznają procesy rozwojowe, socjalizacyjne i wychowawcze. Opanują dydaktyczne i metodyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi w tym z niepełnosprawnością.

Absolwenci otrzymują uprawnienia:

Absolwenci po zakończeniu nauki otrzymują dyplom ukończenia WSKFiT (wraz z potwierdzeniem uprawnień do pracy w charakterze nauczyciela), dyplom trenera II klasy wybranej dyscypliny sportu, świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie: opiekun medyczny.

Zajęcia specjalistyczne

 1. 80 godzin zajęć z wybranej specjalizacji trenerskiej
 2. Praktyka trenerska

Zajęcia specjalistyczne w ramach specjalizacji opiekun medyczny

 1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 2. Zdrowie publiczne
 3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 4. Zarys psychologii i socjologii
 5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 6. Język migowy
 7. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 8. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 9. Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 10. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Obóz letni – poziom podstawowy
(ratownictwo wodne, obozownictwo, kajakarstwo, terenowe formy rekreacji)

Studenci tego kierunku zdobywają dodatkowo różne uprawnienia instruktorskie:

 • survivalu, (po odbytym obozie)
 • samoobrony,
 • ratownictwa wodnego, (po odbytym obozie)
 • wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • fitness
 • kulturystyka
 • lekkoatletyka
 • piłka ręczna
 • piłka nożna
 • koszykówka
 • piłka siatkowa
 • pływanie

Szkolenia kończą się wydaniem legitymacji instruktora sportu.

Możliwość zatrudnienia:

• placówki dydaktyczno-wychowawcze,
• wszystkie typy szkół w charakterze nauczyciela WF,
• ośrodki sportu i rekreacji ruchowej,
• kluby i stowarzyszenia sportowe,
• instruktor w zakresie wybranej dyscypliny,
• fundacje i organizacje społeczne,
• administracja rządowa i samorządowa.


Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2017r.