Wychowanie do życia w rodzinie online

Studia podyplomowe przez internet – Wychowanie do życia w rodzinieDrukowanie

Studia dwu semestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do podjęcia sprawdzonego i efektywnego, a także bardzo wygodnego sposobu studiowania.

Studia realizowane przez internet (e-learning) są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym a ich absolwenci otrzymują takie same dyplomy.

Korzyściami e-learningu to: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przerabiasz materiał we własnym tempie.

  • Charakterystyka

Studia skierowane są do nauczycieli oraz osób zainteresowanych uzyskaniem metodycznej i merytorycznej wiedzy z zakresu podstaw antropologii małżeństwa i rodziny, poradnictwa rodzinnego, psychologii rodziny, metodyki i dydaktyki wychowania prorodzinnego. Zdobyta wiedza przez słuchaczy ma przyczynić się do zwiększenia efektywnego sposobu kształcenia i prowadzenia pracy wychowawczej. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia). Absolwenci studiów Wychowanie do życia w rodzinie uzyskają:

  • przygotowanie do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie,
  • zdobycie i pogłębi wiedzę z zakresu integralnego ujęcia ludzkiej płodności i osiągania dojrzałości psychoseksualnej.

Studia realizowanie są w dwóch semestrach w wymiarze 350 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Poz. 279).


Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia: marzec 2019 , zakończenie: styczeń 2020 

Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2018/2019 – marzec 2019

Organizacja studiów podyplomowych – Wychowanie do życia w rodzinie

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Wychowanie do życia w rodzinie

Koszt studiów to 2500 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1350 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty:

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – Wychowanie do życia w rodzinie

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT


Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2018/2019 – październik 2018

Organizacja studiów podyplomowych – Wychowanie do życia w rodzinie

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Wychowanie do życia w rodzinie


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe