Studia podyplomowe Toruń/Lubicz

Studia podyplomowe – Wychowanie Fizyczne

  • Charakterystyka

Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni, posiadający przygotowanie pedagogiczne jak również nauczyciele innych przedmiotów. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym, umożliwiają zdobycie podstawowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć ruchowych. Rodzaj studiów – kierunkowe. Szkolenie zakończone jest pracą dyplomową. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  • Struktura

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w wymiarze 364 godzin realizowanych w dwóch semestrach – zajęcia odbywają się średnio, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

  • Program

W programie zajęć przewidziane są przedmioty z zakresu: anatomii, fizjologii człowieka, pedagogiki, psychologii, teorii wychowania fizycznego, antropomotoryki, biomechaniki, historii kultury fizycznej, metodyki wychowania fizycznego, gimnastyki, lekkiej atletyki, pływania, teorii i metodyki sport. gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna), zabaw i gier ruchowych, podstaw treningu ogólnorozwojowego, żywienia i odnowy biologicznej.

Program obejmuje praktykę w wymiarze 60 godz.

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry

Data rozpoczęcia:21 października 2017 , zakończenie: 24 czerwca 2018 r.

Koszt studiów to 3100 złotych. W semestrze letnim stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1600 zł opłata semestralna, 330 zł opłata miesięczna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.

Wymagane dokumenty :

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – WF

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT w Lubiczu


Słuchacze studiów podyplomowych – praktyka pedagogiczna 60 godz.

Zeszyt praktyki specjalizacyjnej 60 godz.

Sprawozdanie z praktyki – WF

Zgoda na odbycie praktyki – WF

Program praktyk – WF


DZIEKANAT WSKFiT w Lubiczu:

Zespół Szkół nr. 1  Im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu ( pokój nr 5 na parterze )

87-162 Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23

tel. 606 249 120 lubicz-dziekanat@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe