Studia podyplomowe on-line

studia podyplomowe wychowanie fizyczne Drukowanie studia podyplomowe zarządzanie oświatą on-line

studia podyplomowe geografia on-line studia podyplomowe edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe biologia on-line

Drukowanie Drukowanie Drukowanie

Drukowanie

Studia przez Internet prowadzone są z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle WSKFiT.

Nauka na platformie edukacyjnej WSKFiT daje szansę zdobycia kwalifikacji bez konieczności uciążliwych dojazdów, odrywania się od obowiązków służbowych czy rodzinnych. Dzięki stałej dostępności materiałów dydaktycznych – można uczyć się, w dowolnym miejscu i czasie.

Studia te łączą tradycyjne nauczanie podczas 2-3 zjazdów w semestrze w siedzibie Uczelni z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi nauczania na odległość.