Studia podyplomowe on-line

studia podyplomowe wychowanie fizyczne  studia podyplomowe zarządzanie oświatą on-line Drukowanie

studia podyplomowe geografia on-line studia podyplomowe edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe biologia on-line

Drukowanie Drukowanie Drukowanie

WSKFiT_chemia1 WSKFiT_oligofrenopedagogika1 WSKFiT_gimnastyka1

Studia przez Internet prowadzone są z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle WSKFiT.

Nauka na platformie edukacyjnej WSKFiT daje szansę zdobycia kwalifikacji bez konieczności uciążliwych dojazdów, odrywania się od obowiązków służbowych czy rodzinnych. Dzięki stałej dostępności materiałów dydaktycznych – można uczyć się, w dowolnym miejscu i czasie.

Studia te łączą tradycyjne nauczanie podczas 2-3 zjazdów w semestrze w siedzibie Uczelni z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi nauczania na odległość.