Szanowni Studenci i Słuchacze,koronawirus4

W trosce o Wasz spokój i poczucie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni w tym trudnym dla Nas czasie. Jak Państwo wiecie w okresie od 12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały zawieszone zajęcia na terenie Uczelni. Być może okres ten ulegnie wydłużeniu.

Biorąc powyższe pod uwagę Uczelnia stanęła przed zadaniem umożliwienia Państwu dalszego kształcenia w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metody e-lerningowych.

Na bieżąco, zgodnie z wcześniej ustalonym planem zajęć, wykładowcy będą umieszczać dla Państwa na platformie moodle niezbędne materiały w celu realizacji poszczególnych przedmiotów w ramach semestru letniego.

W przypadku przedłużającego się zagrożenia epidemiologicznego umożliwimy Państwu udział w sesji egzaminacyjnej w formie online.

Instrukcja do logowania:
http://www.wskfit.pl/PDF/ogloszenia/Moodle_instrukcja_dostępu.pdf

Uwaga! 

W okresie od 16 kwietnia 2020 r. 
Dziekanat pełni dyżur od wtorku do piątku
w godzinach od 9.00 do 14.00
Zachęcamy do kontaktu emaliowego i telefonicznego
Prosimy o ograniczenie kontaktu osobistego.

Od zjazdu 25-26 kwietnia 2020r. rozpoczynamy prowadzenie zajęć w kontakcie z wykładowcami w czasie rzeczywistym na platformie Moodle. W tym celu zostały uruchomione zajęcia on-line w formie wideokonferencji. Dostęp do zajęć znajduje się na platformie Moodle (niebieski przycisk – aplikacja BigBlueButton) przy poszczególnych zajęciach zjazdu.

Czas trwania zajęć on-line (wideokonferencji) jest zgodny z czasem trwania zajęć z poszczególnych przedmiotów wg planu zajęć w zjeździe. Prosimy o logowanie się w podanych terminach. Obecność na zajęciach realizowanych przy pomocy wideokonferencji jest obowiązkowa.

Instrukcja korzystania z wideokonferencji na platformie Moodle