Szanowni Studenci i Słuchacze,koronawirus4

W trosce o Wasz spokój i poczucie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni w tym trudnym dla Nas czasie. Jak Państwo wiecie w okresie od 12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały zawieszone zajęcia na terenie Uczelni. Być może okres ten ulegnie wydłużeniu.

Biorąc powyższe pod uwagę Uczelnia stanęła przed zadaniem umożliwienia Państwu dalszego kształcenia w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metody e-lerningowych.

Na bieżąco, zgodnie z wcześniej ustalonym planem zajęć, wykładowcy będą umieszczać dla Państwa na platformie moodle niezbędne materiały w celu realizacji poszczególnych przedmiotów w ramach semestru letniego.

W przypadku przedłużającego się zagrożenia epidemiologicznego umożliwimy Państwu udział w sesji egzaminacyjnej w formie online.

Instrukcja do logowania:
http://www.wskfit.pl/PDF/ogloszenia/Moodle_instrukcja_dostępu.pdf