Studenci i Słuchacze WSKFiT w Pruszkowiekoronawirus3

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2019-2020 Rektora Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie z dn. 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzane w trybie bezpośredniego kontaktu nauczyciel – student, zostają zawieszone do odwołania.
Dotyczy to wszystkich studiów niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych.
W okresie zawieszenia, wszystkie działania dydaktyczne będą realizowane przez elektroniczną platformę edukacyjną – moodle.wskfit.pl
Instrukcja do logowania:
http://www.wskfit.pl/PDF/ogloszenia/Moodle_instrukcja_dostępu.pdf

Wykładowcy w sprawie realizacji wyżej wymienionym trybie zajęć powinni kontaktować się z Panem Mirosławem Staśkiewiczem a studenci z Dziekanatem.
Egzaminy dyplomowe i egzaminy końcowe przewidziane w miesiącu marcu 2020 r. zostają przeniesione na miesiąc kwiecień 2020.
Studenci i Słuchacze uwzględnieni w harmonogramie na kwiecień dostaną szczegółowe informacje w drugiej połowie kwietnia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. „§ 45a. Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich w Dziekanacie Uczelni”.

Uwaga! 

W okresie od 16 kwietnia 2020 r. 
Dziekanat pełni dyżur od wtorku do piątku
w godzinach od 9.00 do 14.00
Zachęcamy do kontaktu emaliowego i telefonicznego
Prosimy o ograniczenie kontaktu osobistego.

Od zjazdu 25-26 kwietnia 2020r. rozpoczynamy prowadzenie zajęć w kontakcie z wykładowcami w czasie rzeczywistym na platformie Moodle. W tym celu zostały uruchomione zajęcia on-line w formie wideokonferencji. Dostęp do zajęć znajduje się na platformie Moodle (niebieski przycisk – aplikacja BigBlueButton) przy poszczególnych zajęciach zjazdu.

Czas trwania zajęć on-line (wideokonferencji) jest zgodny z czasem trwania zajęć z poszczególnych przedmiotów wg planu zajęć w zjeździe. Prosimy o logowanie się w podanych terminach. Obecność na zajęciach realizowanych przy pomocy wideokonferencji jest obowiązkowa.

Instrukcja korzystania z wideokonferencji na platformie Moodle