Studenci i Słuchacze WSKFiT w Pruszkowiekoronawirus3

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2019-2020 Rektora Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie z dn. 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzane w trybie bezpośredniego kontaktu nauczyciel – student, zostają zawieszone do odwołania.
Dotyczy to wszystkich studiów niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych.
W okresie zawieszenia, wszystkie działania dydaktyczne będą realizowane przez elektroniczną platformę edukacyjną – moodle.wskfit.pl
Instrukcja do logowania:
http://www.wskfit.pl/PDF/ogloszenia/Moodle_instrukcja_dostępu.pdf

Wykładowcy w sprawie realizacji wyżej wymienionym trybie zajęć powinni kontaktować się z Panem Mirosławem Staśkiewiczem a studenci z Dziekanatem.
Egzaminy dyplomowe i egzaminy końcowe przewidziane w miesiącu marcu 2020 r. zostają przeniesione na miesiąc kwiecień 2020.
Studenci i Słuchacze uwzględnieni w harmonogramie na kwiecień dostaną szczegółowe informacje w drugiej połowie kwietnia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. „§ 45a. Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich w Dziekanacie Uczelni”.

Uwaga! 

W okresie od 13 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Dziekanat pełni dyżur telefoniczny i emaliowy
w godzinach od 8.00 do 13.00
Prosimy o ograniczenie kontaktu osobistego.