Oligofrenopedagogika on-line

Studia podyplomowe przez internet – Oligofrenopedagogika on-line

Studia dwu semestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!WSKFiT_oligofrenopedagogika1

Szanowni Państwo!

Studia realizowane przez internet (e-learning) są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym a ich absolwenci otrzymują takie same dyplomy.

Korzyściami e-learningu to: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przerabiasz materiał we własnym tempie.

  • Charakterystyka

Studia kierujemy do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do podejmowania działań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną, w różnym stopniu upośledzenia. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dostosowanych do możliwości psychofizycznych podopiecznych. Mogą prowadzić zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej.

Absolwenci studiów otrzymają kwalifikacje zawodowe oligofrenopedagoga. Nauczyciel oligofrenopedagog może pracować  w szkolnictwie ogólnodostępnym oraz w  nauczaniu indywidualnym, w szkolnictwie integracyjnym: przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi, w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, specjalnych szkołach przysposabiających do pracy, szkołach zawodowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w  poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych.

Studia realizowanie są w dwóch semestrach w wymiarze 350 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej na wybrany temat.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Poz. 279).


Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek tel. 22 759 55 28  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęciapaździernik 2018 , zakończenie: czerwiec 2019 

Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2018 – październik 2018

Organizacja studiów podyplomowych – Oligofrenopedagogika

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Oligofrenopedagogika

Koszt studiów to 3200 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych: dwie raty po 1700 zł oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty:

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT


Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 28  ; podyplomowe@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe