Obozy WSKFiT

PROGRAMOWY OBÓZ LETNI 2018 R.

Dla studentów:

  • I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, kierunek wychowanie fizyczne,
  • pozostałych studentów kierunku wychowanie fizyczne, których obowiązuje zaliczenie obozu letniego, a nie zaliczyli go ze swoim rocznikiem,
  • studiów II stopnia, którzy mają do zaliczenia obóz w ramach różnic programowych.

Obóz letni w roku akademickim 2017/2018 będzie realizowany w terminie:

Zapisy na obóz rozpoczynają się od dnia:

21 kwietnia 2018 r. (sobota)

Opłata za obóz wynosi 1000 zł.

Opłaty można dokonać w pełnej kwocie w wysokości 1000 zł albo w czterech ratach:

I ratę – 250 zł do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

II ratę – 250 zł do dnia 31 maja 2018 roku.

III ratę – 250 zł do 30 czerwca 2018 roku.

IV ratę – 250 zł do 31 lipca 2018 roku.

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wniesienie pełnej opłaty w kwocie 1000 zł do 31 lipca 2018 roku!

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni ( z dopiskiem w tytule płatności „ obóz letni 2018 Garczyn”:

ING Bank Śląski o/Pruszków

82 1050 1924 1000 0022 6350 4223


PROGRAMOWY OBÓZ KAJAKOWO – ROWEROWY 2018 R.

Zostały zmienione terminy obozów wędrownych, z powodu remontu obiektu noclegowego.

Prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu w celu zapisania się na nowe listy.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Obóz wędrowny dla grupy studentów, która rozpoczęła studia w semestrze zimowym 2017/2018 (semestr II w semestrze letnim 2017/2018) będzie realizowany w terminach:

Limit miejsc na każdy z terminów to 18 osoby.

Zapisy na obóz rozpoczynają się od dnia:

14 kwietnia 2018 r. (sobota)

Opłata za obóz wynosi 650 zł.

Opłaty można dokonać w pełnej kwocie w wysokości 650 zł albo w dwóch ratach:

I w wysokości 300 zł do 30.04.2018 r.;

II – w wysokości 350 do 01.06.2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wniesienie pełnej opłaty w kwocie 650 zł do 01 czerwca 2018 r.!

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni (z dopiskiem w tytule płatności „obóz kajakowo – rowerowy 2018”):

ING Bank Śląski o/Pruszków


PROGRAMOWY OBÓZ WĘDROWNY – pieszy 2018 r.

Obóz wędrowny dla grupy studentów, która rozpoczęła studia w semestrze letnim 2016/2017

( semestr II w semestrze zimowym 2017/2018 ) będzie realizowany w terminie:

  • 28 kwietnia – 2 maja 2018 r. (sobota – środa )

Limit miejsc- 18 osób.

Zapisy na obóz rozpoczynają się od dnia:

3 lutego 2018 r. (sobota)

Opłata za obóz wynosi 660 zł.

Opłaty można dokonać w pełnej kwocie w wysokości 660 zł albo w dwóch ratach:

I w wysokości 300 zł do   28 lutego 2018 r.

II – w wysokości 360 zł do 31 marca 2018 r.

 Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wniesienie pełnej opłaty w kwocie 660 zł do 31 marca 2018 r.!

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni (z dopiskiem w tytule płatności „obóz wędrowny – pieszy 2018”):

ING Bank Śląski o/Pruszków

82 1050 1924 1000 0022 6350 4223

W celu zapisania się na obóz wędrowny– pieszy należy:

  1. W Dziekanacie wpisać się na listę uczestników obozu oraz pobrać deklarację,
  2. Złożyć wypełnioną deklarację w Dziekanacie i dokonać wpłaty na konto Uczelni.

Studenci, którzy nie będą z ważnych przyczyn mogli uczestniczyć w obozie wędrownym   powinni złożyć do 28 lutego ( środa) 2018 roku podanie do Dziekana z prośbą o przełożenie obozu na następny termin. Złożenie takiej prośby wiąże się z warunkowym wpisem na wyższy semestr oraz wniesieniem opłat zgodnie z Regulaminem opłat i zasad ich wnoszenia.

82 1050 1924 1000 0022 6350 4223

W celu zapisania się na obóz kajakowo – rowerowy należy:

  1. Pobrać deklarację w Dziekanacie w godzinach przyjęć;
  2. Wypełnioną deklarację wraz z kserokopią dowodu pierwszej wpłaty raty (w wysokości 300 zł) bądź całości kwoty (w wysokości 650 zł) złożyć w Dziekanacie a także wpisać się na listę uczestników obozu do

19 maja 2018 r.

Studenci, którzy nie będą z ważnych przyczyn mogli uczestniczyć w obozie kajakowo – rowerowym w roku akademickim 2017/2018 powinni złożyć do 28 kwietnia 2018 roku podanie do Dziekana z prośbą o przełożenie obozu na rok następny. Złożenie takiej prośby wiąże się z warunkowym wpisem na wyższy semestr i przełożeniem egzaminu dyplomowego na następny rok akademicki oraz opłatami zgodnie z Regulaminem opłat i zasad ich wnoszenia.

W celu zapisania się na obóz letni należy:

  1. Pobrać deklarację w Dziekanacie w godzinach przyjęć;
  2. Wypełnioną deklarację oraz wpisać się na listę uczestników obozu

w Dziekanacie do 30 kwietnia 2018 r.

Studenci, którzy nie będą z ważnych przyczyn mogli uczestniczyć w obozie letnim w roku akademickim 2017/2018 powinni złożyć do końca kwietnia 2018 roku podanie do Dziekana z prośbą o przełożenie obozu na rok następny. Złożenie takiej prośby wiąże się z warunkowym wpisem na semestr wyższy i wniesieniem opłaty w wysokości 350 zł zgodnie z Regulaminem opłat za naukę i zasad ich wnoszenia.