administracja-7

Konferencja wewnątrz wydziałowa studentów Wydziału Administracji WSKFiT o „Problemach i wyzwaniach samorządu terytorialnego w XXI wieku na przykładzie gminy Pruszków i Grodzisk Mazowiecki” w dniu 11 marca 2017

Spotkanie zorganizowali, studenci trzech roczników Wydziału Administracji WSKFiT w Pruszkowie, ponad 60 osób. Jego celem było krótkie omówienie i dyskusja nad problemami i wyzwaniami samorządu terytorialnego.

W konferencji wziął udział Wiceprezydent Miasta Pruszkowa Pan Andrzej Kurzela oraz Władze Uczelni i zaproszeni goście.

W spotkaniu zaplanowanych było dziewięć wystąpień, opracowanych wspólnie przez zespoły studentów. Każdy ma 10-15 minut na swoją prezentację zagadnienia. Tematyka wystąpień skupia się wokół dziewięciu zagadnień:

1. Sport i rekreacja w gminie (np. waga i znacznie aktywności ruchowej mieszkańców, instytucje, imprezy sportowe)
2. Zdrowie mieszkańców gminy (np. profilaktyka i opieka medyczna; dostępność usług)
3. Transport publiczny (np. lokalna waga i znaczenie dla rozwoju lokalnego; transport drogowy i szynowy; drogi lokalne; chodniki i drogi rowerowe)
4. Środowisko (np. ochrona przed smogiem lub wywóz i utylizacja śmieci, ochrona przyrody i wód lądowych)
5. Bezpieczeństwo publiczne (ład i porządek w mieście, poczucie bezpieczeństwa lokalnego mieszkańców, instytucje bezpieczeństwa)
6. Opieka społeczna (np. instytucje i główne problemy)
7. Oświata (np. szkoły, przedszkola)
8. Polityka prorodzinna gminy (np. działania sprzyjające posiadaniu dzieci w gminie, sieć żłobków)
9. Kultura (np. działania kulturalne w gminie w MOK-u; praca bibliotek na rzecz krzewienia czytelnictwa: spotkania i promocje książek; koncerty, spektakle lub i inne wydarzenia kulturalne miejskie)

administracja-8 administracja-2 administracja-6 administracja-5 administracja-4 administracja-1