Doradztwo zawodowe online

Studia podyplomowe przez internet – Doradztwo zawodoweDrukowanie

Studia dwu semestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do podjęcia sprawdzonego i efektywnego, a także bardzo wygodnego sposobu studiowania.

Studia realizowane przez internet (e-learning) są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym a ich absolwenci otrzymują takie same dyplomy.

Korzyściami e-learningu to: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przerabiasz materiał we własnym tempie.

  • Charakterystyka

Studia kierujemy do osób z wyższym wykształceniem (studia I lub II stopnia). W trakcie trwania dwusemestralnych studiów słuchacze uczą się czym jest doradztwo zawodowe, zdobywają umiejętności praktyczne zakresie praktycznej jego realizacji, kształtują umiejętności pracy indywidualnej i z grupą, doskonalą sztukę kształtowania właściwych relacji społecznych.

Studia przygotowują do pracy:

  • doradcy zawodowego dla młodzieży szkolnej (od września 2017 roku każda szkoła będzie zobowiązana do obowiązkowego prowadzenia doradztwa zawodowego),
  • doradcy zawodowego dla osób poszukujących pracy,
  • doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników,
  • doradcy personalnego w biznesie.

Poprzez odbycie dwusemestralnych studiów słuchacze uczą się czym jest doradztwo zawodowe, zdobywają umiejętności praktyczne w tym zakresie, kształtują umiejętności pracy indywidualnej i grupowej, doskonalą sztukę nawiązywania właściwych relacji z młodzieżą i dorosłymi

Studia są skierowane do osób z wyższym wykształceniem (I lub II stopnia) i przygotowują do pracy:

  • doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych,
  • doradcy pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia,
  • doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego,
  • doradcy personalnego w biznesie, jako pracownika kierującego polityką personalną firmy.

Studia realizowanie są w dwóch semestrach w wymiarze 350 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Poz. 279).


Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęciamarzec 2019 , zakończenie: styczeń 2020

Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2018/2019 – marzec 2019

Organizacja studiów podyplomowych – Doradztwo zawodowe

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Doradztwo zawodowe

Koszt studiów to 2500 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1350 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty:

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – doradztwo zawodowe

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT


Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2018/2019 – październik 2018

Organizacja studiów podyplomowych – Doradztwo zawodowe

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Doradztwo zawodowe


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe