Opłaty

Wychowanie Fizyczne

Tabela opłat dla studentów 3 semestralne – studia drugiego stopnia (magisterskie)

I oraz II roku studiów w roku akademickim 2018/2019:

 Wariant płatności I, II i III semestr w 2018/2019
pierwszy – jednorazowy 2 950 zł
drugi – ratalny 5 rat x 590 zł

Wychowanie Fizyczne

Tabela opłat dla studentów pierwszego stopnia (licencjackie)

I rok studiów w roku akademickim 2017/2018:

 Wariant płatności I i II semestr w 2018/2019 III i IV semestr w 2019/2020 V i VI semestr w 2020/2021
pierwszy – jednorazowy 1990 zł 2 290 zł 2 550 zł
drugi – ratalny 5 rat x 470 zł 5 rat x 530 zł 5 rat x 570 zł

II rok studiów w roku akademickim 2018/2019:

Wariant płatności III i IV semestr w 2018/2019 V i VI semestr w 2019/2020
pierwszy – jednorazowy 2 290 zł 2 550 zł
drugi – ratalny 5 rat x 530 zł 5 rat x 570 zł

III rok studiów w roku akademickim 2018/2019:

 Wariant płatności V i VI semestr w 2017/2018
pierwszy – jednorazowy 2 500 zł
drugi – ratalny 5 rat x 550 zł

Administracja

Tabela opłat dla studentów – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

I rok studiów w roku akademickim 2018/2019:

 Wariant płatności I i II semestr w 2018/2019 III i IV semestr w 2019/2020 V i VI semestr w 2020/2021
pierwszy – jednorazowy 1 800 zł 1 800 zł 2 350 zł
drugi – ratalny 5 rat x 360 zł 5 rat x 360 zł 5 rat x 470 zł

II rok studiów w roku akademickim 2018/2019:

Wariant płatności III i IV semestr w 2018/2019 V i VI semestr w 2019/2020
pierwszy – jednorazowy 1 750 zł 2 300 zł
drugi – ratalny 5 rat x 350 zł 5 rat x 460 zł

III rok studiów w roku akademickim 2018/2019:

 Wariant płatności V i VI semestr w 2018/2019
pierwszy – jednorazowy 2 000 zł
drugi – ratalny 5 rat x 370 zł + 250 zł (Przygotowanie do egz. dyplomowego)

  REGULAMIN OPŁAT W WYŻSZEJ SZKOLE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

HALINY KONOPACKIEJ W PRUSZKOWIE

UWAGA STUDENCI WSKFiT- PRZYPOMNIENIE!!! 

Wpłaty studentów powinny zawierać:

  • Imię i Nazwisko
  • Nr. Indeksu!
  • tytuł wpłaty (np. czesne, różnice programowe, opłata za dyplom, seminarium itp.)

W przypadku braku tytułu płatności wpłata będzie zaliczona na poczet najstarszej zaległości.

Przypominam, że Studenci dokonujący opłat z opóźnieniem lub „w ostatniej chwili” powinni mieć ze sobą dowody wpłat.

Opłaty należy dokonywaćna konto ogólne WSKFIT:

ING Bank Śląski: 82 1050 1924 1000 0022 6350 4223