Opłaty

Tabela opłat dla studentów 3 semestralne – studia drugiego stopnia

(magisterskie) wychowanie fizyczne- Pruszków

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 2950 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 590 zł (1 z 5 rat)

Tabela opłat dla studentów pierwszego stopnia (licencjackie)

wychowanie fizyczne – Pruszków / Lubicz

I rok

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 1 990 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 470 zł (1 z 5 rat)

II rok

czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 2 290 zł
Wariant drugi – ratalny 530 zł (1 z 5 rat)

III rok

czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 2 550 zł
Wariant drugi – ratalny 570 zł (1 z 5 rat)

Tabela opłat dla studentów – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

administracja – Pruszków

I rok

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 1 750 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 350 zł (1 z 5 rat)

II rok

czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 1 750 zł
Wariant drugi – ratalny 350 zł (1 z 5 rat)

III rok

czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 2 300 zł
Wariant drugi – ratalny 450 zł (1 z 5 rat)

  REGULAMIN OPŁAT W WYŻSZEJ SZKOLE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

HALINY KONOPACKIEJ W PRUSZKOWIE

UWAGA STUDENCI WSKFiT- PRZYPOMNIENIE!!! 

Wpłaty studentów powinny zawierać:

  • Imię i Nazwisko
  • Nr. Indeksu!
  • tytuł wpłaty (np. czesne, różnice programowe, opłata za dyplom, seminarium itp.)

W przypadku braku tytułu płatności wpłata będzie zaliczona na poczet najstarszej zaległości.

Przypominam, że Studenci dokonujący opłat z opóźnieniem lub „w ostatniej chwili” powinni mieć ze sobą dowody wpłat.

Opłaty należy dokonywaćna konto ogólne WSKFIT:

ING Bank Śląski: 82 1050 1924 1000 0022 6350 4223