Proces rekrutacji

Wstęp wolny – bez egzaminów wstępnych !

Zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie !

Kandydaci uzupełniający dokumenty oraz osoby zainteresowane przyjęciem na studia niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 prosimy o kontakt z dziekanatem WSKFiT w godzinach pracy dziekanatu.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów:

Wychowanie fizyczne

Administracja


Wymagane są następujące dokumenty:

Wychowanie fizyczne

Studia I stopnia (licencjackie):

 • kwestionariusz zgłoszeniowy – kwestionariusz
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • kopia dowodu osobistego (poświadczona przęz Uczelnię),
 • umowa cywilno – prawna, – umowa
 • cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
 • deklaracja wariantu płatności – deklaracja
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)
 • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważne do 6 miesięcy),

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) WF

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 2 050 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 470 zł (1 z 5 rat)

Studia II stopnia (magisterskie): trzy semestralne !!!

 • kwestionariusz zgłoszeniowy – kwestionariusz
 • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości.
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B) lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B).
 • wyciąg z indeksu (dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych składający się z jednej części).
 • kopia dowodu osobistego.
 • 4 (jednakowe) aktualne fotografie, w formacie  35 x 45 mm,  zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważne do 6 miesięcy).
 • umowa o kształcenie. – umowa
 • deklaracja wariantu płatności – deklaracja
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) WF – trzy semestralne !!!

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 2950 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 590 zł (1 z 5 rat)

Administracja

 • kwestionariusz zgłoszeniowy – kwestionariusz
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • kopia dowodu osobistego (poświadczona przęz Uczelnię),
 • umowa cywilno – prawna, –umowa
 • cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
 • deklaracja wariantu płatności – deklaracja
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) Administracja 

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 1 850 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 390 zł (1 z 5 rat)

 


Dokumenty WSKFiT dotyczące rekrutacji:

ING Bank Śląski: 82 1050 1924 1000 0022 6350 4223


Z dokumentami należy zgłosić się do punktów rekrutacyjnych:

Punkt rekrutacyjny WSKFiT w Pruszkowie:
Czynny w godz.
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-18:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00
Sobota 8:00-16:00 Pruszków
ul. Andrzeja 1
tel. 22 759 55 28
tel. 22 759 93 20 wew. 122
 
Punkt rekrutacyjny WSKFiT Toruń-Lubicz:
Czynny w godz.
Pon.-Pt. 9:00-14:30
87-162 Lubicz Górny
ul. Piaskowa 23
tel. 56 678 52 00tel. kom. 606 249 120
codziennie od 8.00 – 21.00