Biologia w szkole online

Studia podyplomowe przez internet – Biologia w szkole

studia podyplomowe biologia w szkoleStudia dwu semestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do podjęcia sprawdzonego i efektywnego, a także bardzo wygodnego sposobu studiowania.

Studia realizowane przez internet (e-learning) są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym a ich absolwenci otrzymują takie same dyplomy.

Korzyściami e-learningu to: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przerabiasz materiał we własnym tempie.

  • Charakterystyka

Studia podyplomowe kierowane do nauczycieli chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w związku ze zmianami w systemie oświaty, które niesie ze sobą reforma. Studia przeznaczone są dla nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół (słuchacze posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia – w szkołach podstawowych). Plan nauczania obejmuje m.in.: anatomia i fizjologia, biologia komórki, biotechnologia, biologia ewolucyjna, dydaktyka biologii, ekologia ogólna, fizjologia roślin, genetyka ogólna, podstawy zoologii – bezkręgowce, różnorodność biologiczna – organowce, różnorodność biologiczna – podstawy algologii i mikologii, oraz praktyka pedagogiczna w wymiarze 60 godzin.

  • Struktura

Studia realizowanie są w dwóch semestrach w wymiarze 350 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Poz. 279).


Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęciamarzec 2019 , zakończenie: styczeń 2020 

Słuchacze semestru pierwszego studiów podyplomowych on-line 2018/2019 – marzec 2019

Organizacja studiów podyplomowych – Biologia w szkole

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Biologia w szkole

Koszt studiów to 2500 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1350 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – biologia w szkole

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Słuchacze semestru pierwszego studiów podyplomowych on-line 2018/2019 – październik 2018

Organizacja studiów podyplomowych – Biologia w szkole

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Biologia w szkole


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe