Administracja

Studia podyplomowe – Administracja w zakresie:

Zarządzanie rozwojem miast i inwestycjami

Studia te adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, pełniących  lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w jednostkach samorządu terytorialnego bądź     samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Głównym celem tych studiów jest przekazanie oraz aktualizacja wiedzy z najważniejszych dla nowoczesnych menedżerów rozwoju lokalnego, administracji samorządowej  wraz z podaniem wielu praktycznych przykładów i propozycjami rozwiązań, które sprawią, że zarządzanie samorządowe będzie sprawne i skuteczne.

Zajęcia prowadzą wykładowcy, specjaliści z zakresu prawa, polityki społecznej, inwestycji, zarządzania i innych dziedzin, posiadający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również bogate doświadczenie w zarządzaniu samorządowym, prowadzeniu inwestycji, administracji publicznej, polityce i animacji społecznej oraz  organizacji pozarządowych.

Potwierdzona, bądź ukształtowana dzięki tym studiom wiedza, umiejętności jej wykorzystania oraz świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej u osób zarządzających rozwojem lokalnym lub regionalnym przyniesie im satysfakcję, a społeczności lokalne zyskają profesjonalnych liderów zarządzania publicznego.

Program:

L.P.

NAZWA PRZEDMIOTU

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

1.

Zarządzanie rozwojem społeczności lokalnych i regionalnych

10

  2 . Nauka administracji i prakseologiczne zagadnienia organizacji i kierowania.

5

5

3

Prawo cywilne w  umowach samorządowych

10

5

4.

Postępowanie administracyjne

10

5

5.

Prawo pracy i prawo urzędnicze

10

5

6.

Prawo karne i prawo wykroczeń

10

5

7.

 Gospodarka  finansowa w samorządzie

10

5

8.

 Gospodarka przestrzenią, ekologia i gospodarka komunalnaz elementami problematyki rozwoju lokalnego

10

9.

 Prawo zamówień publicznych

10

10

10.

 Partnerstwo międzysektorowe i  projekty lokalne

10

11.

Proces inwestycyjny  od A do Z  (planowanie,  procedury, organizacja, realizacja, kontrola)

10

10

12.

Zarządzanie ryzykiem w administracji

10

13.

 Animacja i mediacja społeczna

5

5

14.

Technologie informacyjne w zarządzaniu rozwojem miast. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

5

15.

 Kreowanie i zarządzanie zmianą

5

5

16.

 Seminarium dyplomowe

10

Razem:

 200

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Data rozpoczęcia : 22 październik 2017

Cena: 2.500 zł ( całość ), 1 250 zł / semestr – dowód wpłaty uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru.

Wymagane dokumenty :

nr konta Bankowego : BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – administracja


Zarządzanie samorządem

Studia te adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, pełniących  lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w jednostkach samorządu terytorialnego bądź     samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Głównym celem tych studiów jest przekazanie, usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy       z najważniejszych dla administracji obszarów: podstawy prawne funkcjonowania administracji, stosowanie prawa i procedur w praktyce gospodarowania finansami publicznymi, organizacji i  działania  zgodnie z etosem  służby publicznej.

Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również  bogate doświadczenie w zarządzaniu administracją samorządową, państwową oraz organizacjami pozarządowymi.

Potwierdzona, bądź ukształtowana dzięki tym studiom wiedza i świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej u osób zarządzających  jednostkami   samorządowymi przyniesie im satysfakcję, a społeczności lokalne zyskają profesjonalnych liderów zarządzania publicznego.

Program:

L.P.

NAZWA PRZEDMIOTU

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

1.

Podstawy prawno-ustrojowe  i społeczne samorządu terytorialnego.

5

2.

Zarządzanie i przywództwo

5

3.

Zarządzanie projektami.

10

4.

Organizacja pracy urzędu i jego funkcjonowanie wg standardów XXI wieku.

10

5

5.

Gospodarka finansowa w teorii i praktyce

10

5

6.

Prawo zamówień publicznych w teorii i praktyce

10

10

7.

Postępowanie administracyjne

10

5

8.

Prawo pracy i prawo urzędnicze.

10

5

9.

Prawo cywilne w  umowach samorządowych

10

5

10.

Prawo karne i prawo wykroczeń

10

11.

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.

10

10

12.

Informatyka w służbie administracji. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

10

13.

 Kontrola i audyt w zarządzaniu JST

10

5

14.

Wystąpienia publiczne i etykieta urzędu

10

10

  15. Seminarium dyplomowe

10

Razem:

 200

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Data rozpoczęcia : 22 październik 2017

Cena: 2.500 zł ( całość ), 1 250 zł / semestr – dowód wpłaty uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru.

Wymagane dokumenty :

nr konta Bankowego : BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – administracja


Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu  tel. 22 759 55 28  ; podyplomowe@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe